zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Dochód z zagranicy

Sławomir Dziudzik
doradca podatkowy

Osiągnąłem dochód za granicą i muszę się z niego rozliczyć także w Polsce. W jaki sposób wyliczyć podatek?


Pracując za granicą oraz uzyskując z tego tytułu dochody, należy w większości przypadków rozliczyć się z nich także w Polsce. Trzeba tylko pamiętać o regulacjach zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę z innymi krajami. Obowiązki podatkowe osób wykonujących pracę najemną za granicą określają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wprowadzają one dwie metody rozliczenia się z podatku. W umowach z różnymi krajami różnie jest to doprecyzowane. Istotą pierwszego sposobu jest wyłączenie z podstawy opodatkowania w Polsce dochodu osiągniętego za granicą. Niestety, w celu ustalenia stawki podatku od dochodu uzyskanego w Polsce, stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu. Sumuje się więc dochód osiągnięty w Polsce oraz za granicą.

Do dochodów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętych w Polsce dodajemy dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów obliczamy podatek według obowiązującej skali. Następnie ustalamy stopę procentową jako stosunek kwoty podatku obliczonego według skali podatkowej do łącznych dochodów uzyskanych przez podatnika (czyli sumy dochodu osiągniętego w Polsce oraz poza granicami kraju).

Tak obliczoną stopę procentową stosujemy do dochodu osiągniętego w Polsce. Przy takim ustalaniu podatku w Polsce nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą. Dotyczy to umów zawartych z następującymi państwami: Albania, Bangladesz, Białoruś, Bułgaria, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Meksyk, Mongolia, Norwegia, Nowa Zelandia, Niemcy, Pakistan, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Węgry, Wietnam, Włochy, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie i od 2006 roku Szwecja. W przypadku takich krajów, jak: Armenia, Australia, Belgia, Chile, Dania, Egipt, Finlandia, Islandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Kuwejt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Rosja, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, USA, Wielka Brytania i Irlandia Północna, od 2005 r. - Holandia, a od 2006 r. - Austria, stosowany jest inny sposób.

Polega on na tym, że cały dochód danej osoby (w tym dochód uzyskany poza Polską) podlega opodatkowaniu w Polsce. Łączy się tutaj bowiem dochody uzyskane w Polsce z tymi uzyskanymi za granicą. Od ich sumy oblicza się podatek dochodowy według skali, a następnie odejmuje od niego kwotę podatku zapłaconego za granicą.

Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Zasada ta ma zastosowanie, nawet gdy w Polsce nie uzyskano w roku podatkowym żadnych dochodów. Jest ona stosowana również w sytuacji, gdy dochód został osiągnięty w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podstawa Prawna
Ważniejsze umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych z:
  • Republiką Włoską (Dz.U. z 1989 r. nr 62, poz. 374)
  • Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Dz.U. z 1976 r. nr 31, poz. 178)
  • Republiką Federalną Niemiec (Dz.U. z 1975 r. nr 31, poz. 163, z 1982 r. nr 1, poz. 1, z 2005 r. nr 12, poz. 90)
  • Republiką Litewską (Dz.U. z 1995 r. nr 51, poz. 277)
  • Republiką Grecką (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 524)
  • Republiką Francuską (Dz.U. z 1977 r. nr 1, poz. 5)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny