zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Dopłaty na kapitał zapasowy a podatek od czynności cywilnoprawnych

Postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z 22 maja 2007 r., sygn. IV-436/5/07

Dopłaty na kapitał zapasowy spółki dokonywane przez wspólników i przeznaczone do wykorzystania jako środki obrotowe podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie zapisu umowy spółki, który brzmi: "w przypadku wystąpienia strat bilansowych w kapitale oraz gdy kapitał zakładowy spółki nie wystarcza na niezbędne dla spółki inwestycje lub środki obrotowe, dopuszcza się możliwość dokonania przez wspólników dopłat na te cele, proporcjonalnie do posiadanych udziałów", oraz kolejnego zapisu, który brzmi: "do wniesienia dopłat zobowiązuje zgromadzenie wspólników w drodze uchwały", wspólnicy spółki byli w 2006 r. zobowiązani przez zgromadzenie wspólników do wnoszenia dopłat.

Zgodnie z treścią uchwały "dopłaty będą stanowić kapitał zapasowy spółki i będą przeznaczone do wykorzystania jako środki obrotowe spółki". Zgodnie z treścią złożonego wniosku dopłaty są wnoszone przez wspólników spółki także w 2007 r. Zdaniem spółki podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) podlegają dopłaty powodujące podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmianę umowy spółki. Dopłaty wnoszone do spółki mają charakter zwrotny - nie powodują zwiększenia kapitału zakładowego, a tym samym - zdaniem spółki - nie podlegają PCC ani w roku 2006, ani w 2007.

Pytanie podatnika
Czy istnieje obowiązek zapłaty PCC od dopłat na kapitał zapasowy spółki wniesionych w 2006 r. i wnoszonych w 2007 r.?

Stanowisko urzędu
Przepisy ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC) obowiązujące w 2006 r. stanowiły, że: - podatkowi temu podlegają umowy spółki (akty założycielskie) - art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), - podatkowi podlegają także zmiany umów wymienionych w pkt 1 (a więc również zmiany umowy spółki), jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych - art. 1 ust. 1 pkt 2, - za zmianę umowy spółki - w odniesieniu do spółki kapitałowej - uważa się (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC): wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty, - podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat - art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c), - stawka podatku wynosi 0,5 proc. - art. 7 ust. 1 pkt 9.

Zdaniem organu podatkowego z powołanych wyżej przepisów, w szczególności z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC, jednoznacznie wynika, że dopłaty, niezależnie od przeznaczenia, podlegały w 2006 r. opodatkowaniu. Zawężenie opodatkowania ustawodawca przewidział tylko dla przypadku, gdy wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu powoduje zwiększenie kapitału zakładowego.

Organ podatkowy prezentuje stanowisko, że od dopłat na kapitał zapasowy spółki dokonanych przez wspólników w 2006 r. i przeznaczonych do wykorzystania jako środki obrotowe należny był PCC. Analogicznie, dopłaty wnoszone w 2007 r. podlegają PCC, gdyż uregulowania ustawy o PCC w tym zakresie się nie zmieniły. Przedstawione przez wnioskodawcę własne stanowisko w sprawie jest zatem niesłuszne. 

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler