zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Ryczałt ewidencjonowany a termin zainstalowania kasy fiskalnej

Ryczałt ewidencjonowany a termin zainstalowania kasy fiskalnej
Jestem na ryczałcie ewidencjonowanym. Po przekroczeniu jakiej kwoty będę musiał zainstalować kasy fiskalne?
Ze względu na niewielki zakres informacji podanych w pytaniu udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie jest możliwe.
Jeżeli Czytelnik nie był wcześniej, tj. przed 2003 r., objęty obowiązkiem rozpoczęcia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących, a kwota jego obrotu z tytułu sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących taką działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych nie przekroczyła w poprzednim roku, tj. 2002 r., 40 tys. zł – korzysta on w 2003 r , co do zasady, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Jednakże będzie zobowiązany do jego rozpoczęcia, jeżeli w trakcie roku jego obrót przekroczy ww. kwotę. Wspomniane zwolnienie utraci bowiem moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym to nastąpiło, np. jeżeli do przekroczenia dojdzie w marcu, obowiązek zainstalowania kas powstanie 1 czerwca 2003 r.
Jeżeli natomiast obrót z ww. działalności przekroczył w 2002 r. wspomnianą kwotę, Czytelnik będzie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania najpóźniej od 1 maja 2003 r.
Odmienna sytuacja miałaby miejsce, gdyby Czytelnik rozpoczął działalność już po 1 stycznia 2003 r. (tego jednak nie wiemy). Możliwe są także jeszcze inne sytuacje.
Co do zasady, sam fakt opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest bez znaczenia przy ustalaniu obowiązku oraz momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących. W tym przypadku należy stosować zasady ogólne, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 234, poz. 1971).
Wiktor Nowy
• PODSTAWA PRAWNA
art. 29 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.); § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 234, poz. 1971).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz