zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej z wykorzystaniem ulgi podatkowej

Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej z wykorzystaniem ulgi podatkowej
Wraz z synem jestem współwłaścicielem mieszkania, które nabyłem w 2001 r. z wykorzystaniem ulgi podatkowej. Chciałbym znieść współwłasność tego mieszkania i przekazać je synowi. Czy spowoduje to obowiązek zwrotu ulgi? Jakie będą konsekwencje w podatku dochodowym? Czy zniesienie współwłasności bez obowiązku spłat jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn i podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Stosownie do art. 210 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli.
BRAK OBOWIĄZKU ZWROTU ULGI PODATKOWEJ
Przypomnijmy, że przepisy umożliwiające podatnikom korzystanie z tzw. dużej ulgi budowlanej zostały wykreślone z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2002 r., ale podatnicy, którzy nabyli wcześniej do niej prawo, mogą nadal korzystać z odliczeń. Dotyczy ich również regulacja, określająca przyczyny utraty prawa do ulgi i obowiązek jej zwrotu (art. 6 ustawy nowelizującej z 21 listopada 2001 r. – Dz.U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.). Zdarzenia powodujące utratę prawa do ulgi przewiduje art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r.), nie wymienia on jednak zniesienia współwłasności mieszkania nabytego z wykorzystaniem ulgi podatkowej. W związku z tym należy uznać, iż w przedstawionej sytuacji obowiązek zwrotu ulgi nie istnieje.
NIE MA TEŻ 10-PROC. PODATKU OD ZBYCIA
Nieodpłatne zniesienie współwłasności nie powoduje również powstania obowiązku podatkowego na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest tam bowiem mowa o odpłatnym zbyciu nieruchomości.
CO Z INNYMI PODATKAMI
Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości jest również korzystne na gruncie innych podatków. Podlega ono wprawdzie ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.), gdyż skutki ekonomiczne takiej czynności są identyczne jak w przypadku darowizny. Ustawodawca wprowadził jednak istotne zwolnienie podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy zwalnia się od podatku nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Do I grupy podatkowej zalicza się m.in. małżonka, dzieci, rodziców. Oznacza to, iż przekazanie synowi nieruchomości w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn.
Umowa o zniesienie współwłasności jest objęta również zakresem ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), jednak z zastrzeżeniem, iż czynność ta podlega podatkowi w części dotyczącej spłat lub dopłat (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f).
Tak więc czynności prawne skutkujące zniesieniem współwłasności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli mają charakter odpłatny. Odpłatność taka powstanie w przypadku zniesienia współwłasności, polegającego na przyznaniu rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, podczas gdy pozostali otrzymają równowartość swoich udziałów w pieniądzu1.
DP RADZI
Nieodpłatne zniesienie współwłasności jest najkorzystniejszym sposobem przekazania synowi nieruchomości. Nie powoduje bowiem powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych. Obciążenia te mogłyby natomiast powstać przy innych formach przeniesienia własności, np. przy sprzedaży – podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy (z możliwością zwolnienia), przy darowiźnie – podatek od spadków i darowizn (z możliwością zwolnienia, jednak przy spełnieniu kilku warunków).
Przemysław Wojtasik
Autor jest doradcą podatkowym
• PODSTAWA PRAWNA
art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.); art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r.; art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.); art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.).
1 Więcej na ten temat M. Derejko-Kotowska, Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zniesieniu współwłasności i dziale spadku, „Doradca Podatnika” nr 26/2002, zeszyt Podatki, opłaty, procedury, s. 6.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler