zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Unijny numer VAT

Podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnicy czynni, którzy chcą dokonywać obrotu towarowego z firmami innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub którzy będą nabywcami niektórych usług transportowych po 1 maja 2004 r., będą zobligowani – zgodnie z nową ustawą o VAT – przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia do rejestracji w urzędzie skarbowym (złożenia zgłoszenia rejestracyjnego) w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego NIP UE.
 
Obowiązek rejestracji dotyczy również innych podatników i osób prawnych niebędących podatnikami, u których wartość wenątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w trakcie roku podatkowego wyrażoną w złotych kwotę 10 000 euro. Szczegółowy tryb postępowania w celu rejestracji zostanie w najbliższym czasie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów (po jego opublikowaniu tryb ten będzie szczegółowo omawiany na łamach naszego czasopisma).
Przedsiębiorcy, którzy wykonywali czynności opodatkowane VAT przez co najmniej 12 miesięcy, nie będą zobowiązani do złożenia kaucji gwarancyjnej w celu uzyskania nowego numeru NIP. Obowiązek ten będą natomiast mieli ci, którzy tego warunku nie spełniają. W przypadku tych ostatnich proponowane są dwa alternatywne rozwiązania:
1) złożenie kaucji i nabycie uprawnienia do żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w terminie 60 lub 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Po upływie 12 miesięcy podatnicy ci mogą wystąpić o zwrot kaucji,
2) niezłożenie kaucji i przyjęcie terminu zwrotu nadwyżki podatku po upływie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Takie warunki zwrotu będą miały zastosowanie przez 12 miesięcy.
W razie zaprzestania  wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zobowiązany jest on do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego w terminie 15 dni w celu wykreślenia z rejestru. Naczelnik urzędu może również wykreślić podatnika z rejestru, jeśli w ciągu sześciu kolejnych miesięcy nie będzie on składał deklaracji podatkowej.
 
Każdy numer identyfikacyjny podatnika z Unii Europejskiej powinien być poprzedzony dwuliterowym kodem państwa. Nie ma jednolitego wzoru numeru NIP obowiązującego we wszystkich krajach Unii. Każdy z krajów ma inny format tego numeru, zawierający różną liczbę znaków w postaci cyfr i liter lub samych cyfr. Polski NIP UE będzie miał następujący wzór: PL 9999999999 (10 znaków składających się wyłącznie z cyfr).
 
Każde nabycie towarów dokonane przez podatników zarejestrowanych na potrzeby unijnego VAT podlega opodatkowaniu u dostawcy 0-proc. stawką VAT (podatek opłaca nabywca towarów). Jeżeli natomiast polski nabywca nie będzie zarejestrowany zagraniczny dostawca (z kraju UE) będzie musiał transakcję obciążyć podatkiem. Ważne jest aby wszelkie zmiany objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym były aktualizowane na bieżąco oraz aby podatnicy w obrotach z unijnymi kontrahentami posługiwali się takimi samymi danymi jak w zgłoszeniu. Numer NIP UE będzie określał status polskiego podatnika w obrotach unijnych. W dostawach towarów przez polskiego kontrahenta istotne zatem będzie stosowanie prawidłowego numeru swojego kontrahenta w celu skorzystania z 0-proc. stawki VAT. Potwierdzenie ważności numeru NIP UE kontrahenta będzie można uzyskać od administracji podatkowej (np. z urzędu skarbowego). Będzie to sposób na upewnienie się, czy nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym. Możliwość weryfikacji kontrahenta będzie miała również zastosowanie w odniesieniu do polskich dostawców.
Elżbieta Makowska

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny