zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czy nieodpłatna pożyczka podlega opodatkowaniu

Przedsiębiorca otrzymał nieoprocentowaną pożyczkę. Czy powstaje u niego przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a jeśli tak, to w którym momencie?
Nieoprocentowane pożyczki traktowane są dla celów podatkowych jako nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu.
W wyniku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki podatnik uzyskuje korzyść polegającą na tym, iż nie jest zobowiązany do zapłaty stosownych odsetek, które musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął kredyt bankowy. Wartość przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w dacie otrzymania świadczenia. W przypadku pożyczek wartość świadczenia może zostać ustalona z uwzględnieniem wysokości stóp procentowych stosowanych przez banki przy udzielaniu kredytów na cele gospodarcze.
 
Sytuacje takie jak opisana w pytaniu wzbudziły kontrowersje dotyczące momentu powstania przychodu u podatnika otrzymującego nieoprocentowaną pożyczkę (lub kredyt): czy jest nim moment spłaty pożyczki, czy też postawienia jej do dyspozycji podatnika. Jednak w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wykształcił się pogląd, zgodnie z którym przychód ten powstaje w momencie postawienia pożyczki do dyspozycji podatnika. Takie stanowisko zaprezentowano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Po 3010/93: „Spłata kolejnych rat kredytu nie stanowi momentu, od którego powstaje przychód z preferencyjnego oprocentowania kredytu. Przychód ten powstaje w momencie postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy”, w wyroku z 23 września 1994 r., sygn. akt SA/Łd 493/94 czy też w wyroku z 6 maja 1994 r., sygn. akt SA/Łd 447/94. Rozumowanie składów orzekających było następujące: w podatku dochodowym okresem rozliczeniowym jest rok podatkowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Z tego względu przychodem z tytułu nieodpłatnej pożyczki jest wysokość niezapłaconego w tym roku jej oprocentowania.
 
Z powyższym poglądem (co do momentu powstania przychodu) zgodziło się też ostatecznie Ministerstwo Finansów. Z pisma z 10 grudnia 1993 r., nr PO 5/3-804-02567/9, opublikowanego w Biuletynie Skarbowym, wynika, że Minister Finansów zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z prośbą o ustalenie jednolitej wykładni w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów osiągniętych przez pracowników banków z tytułu preferencyjnego oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych. W odpowiedzi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazał prawidłową wykładnię, zgodnie z którą przychód pracowników banków z tytułu preferencyjnego oprocentowania kredytu powstaje w momencie postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, a nie w momencie spłaty rat pożyczki według niższego oprocentowania.
Marek Skwieciński
Autor jest doradcą podatkowym
PODSTAWA PRAWNA
art. 11 ust. 1 i 2a pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja