zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Kiedy należy składać deklaracje VAT-7

Dotychczas podatnik, u którego nie występowały w danym miesiącu czynności podlegające opodatkowaniu, nie był zobowiązany do składania tzw. deklaracji zerowych za ten okres. Czy w świetle nowych przepisów ta regulacja uległa zmianie?
 
Od 1 maja 2004 r. podatnik ma ustawowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne (kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale), niezależnie od wystąpienia bądź niewystąpienia obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
 
W celu udzielenia pełniejszej odpowiedzi na postawione pytanie należy się odwołać do nieobowiązującej już ustawy z 8 stycznia 1993 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy podatnicy byli zobowiązani do składania w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy powstawał, gdy podatnik wykonał jedną z czynności wymienionych w art. 2 ustawy. Przepis ten dotyczył zatem przypadków, w których występowały u podatnika czynności podlegające opodatkowaniu.
 
Natomiast z żadnego przepisu poprzedniej ustawy o VAT ani rozporządzenia wykonawczego do niej nie wynikał obowiązek składania deklaracji podatkowej, jeżeli w danym miesiącu podatnik nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu. Z drugiej strony nie było również żadnego nakazu składania zerowych deklaracji.
 
Powszechna praktyka w tym zakresie była jednak taka, że urzędy skarbowe (w większości) wymagały składania deklaracji VAT-7, choć były to wyłącznie deklaracje zerowe zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów. Ocena zasadności takiego postępowania obecnie nie ma już żadnego znaczenia, gdyż ustawodawca wprowadził do nowej ustawy regulację obligującą podatników do składania deklaracji VAT-7. Wynika to expressis verbis z art. 99 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. Według niego podatnicy, o których mowa w art. 15, a więc osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, są zobowiązani do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne (kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale). Porównując tę normę z przepisem poprzedniej ustawie, należy zauważyć, że ustawodawca wykreślił warunek „(...) w którym powstał obowiązek podatkowy”. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym podatnicy są zobowiązani do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za każdy miesiąc, niezależnie od wystąpienia czy niewystąpienia w nim zakupów i sprzedaży.
 
Jest to zmiana na lepsze, gdyż rozstrzyga istotny problem składania deklaracji za miesiąc, w którym nie wystąpił ani podatek naliczony, ani podatek należny, ani obydwa łącznie. Z jednej strony urząd skarbowy otrzyma wiarygodną informację o tym, że podatnik rzeczywiście nie dokonał żadnych zakupów bądź sprzedaży, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, z drugiej – podatnik ma pełną świadomość ciążącego na nim bezwzględnego obowiązku składania deklaracji zerowych.
 
Maria Michalska
PODSTAWA PRAWNA
art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz