zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Amortyzacja samochodu wykupionego po zakończeniu leasingu

Posiadamy w leasingu samochód ciężarowy. Pod koniec sierpnia zakończy się umowa leasingu. Ustaliliśmy z leasingodawcą, że po zakończeniu tej umowy wykupimy samochód za 8500 zł (w chwili obecnej samochód ma 3 lata). Czy wobec tego powinniśmy tę ratę ująć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu? Informujemy, iż wcześniejsze odpisy amortyzacyjne od tego samochodu były dokonywane przez leasingodawcę.
   
Kwotę stanowiącą równowartość ceny wykupionego samochodu mogliby Państwo zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem że cena nabycia nie przekroczyłaby 3500 zł. Jednak ze względu na to, iż wartość samochodu wynosi 8500 zł, to będą mogli Państwo zaliczyć samochód do kosztów uzyskania przychodów w sposób pośredni – poprzez odpisy amortyzacyjne. Samochód wykupiony po leasingu będzie stanowił środek trwały i powinni go Państwo wprowadzić do ewidencji środków trwałych.
   
W praktyce wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu jest najczęstszą formą zakończenia takiej umowy. Wykup przedmiotu leasingu może polegać na tym, iż ostatnia rata ma charakter wykupu lub – jak w Państwa przypadku – strony ustalają odrębnie cenę i możliwość wykupu. Biorąc pod uwagę fakt, że samochód był amortyzowany przez leasingodawcę oraz że jego wartość wynosi 8500 zł, po nabyciu należy ustalić jego wartość początkową i rozpocząć amortyzację.
  
Wartość początkową środka trwałego – zgodnie z art. 16g ust. 2 updop – stanowi cena nabycia powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.
   
Kosztami związanymi z zakupem samochodu po zakończeniu umowy leasingu są w szczególności:
1) opłata rejestracyjna, o którą należy zwiększyć wartość początkową samochodu,
2) opłata ubezpieczenia OC i ewentualnie AC – w tym przypadku należy jednak pamiętać, iż wydatki poniesione na ubezpieczenia nie podwyższają wartości początkowej samochodu. Zasadniczo można je bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jednak w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy zostało przewidziane ograniczenie tej możliwości, bowiem na podstawie tego przepisu nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Warto dodać, iż cena, za którą samochód jest wykupiony z leasingu, ma wtórne znaczenie, tzn. fakt, iż samochód był eksploatowany jako samochód służbowy, ma duży przebieg etc. może mieć wpływ na ustalenie wartości dla celów ubezpieczenia, jednak to właśnie wartość, która zostanie ustalona dla celów ubezpieczenia, decyduje o zastosowaniu tego ograniczenia.
   
Tak więc, w przypadku opisanym w pytaniu, należy ustalić wartość początkową samochodu w wysokości 8500 zł + opłaty związane z rejestracją. Natomiast odnośnie do metody amortyzacji najbardziej korzystna będzie – zdaniem autora – amortyzacja dokonywana według indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Pozwoli ona bowiem na zamortyzowanie samochodu w ciągu 30 miesięcy. Indywidualne stawki ustala się kwotowo (roczna stawka amortyzacji = wartość początkowa / przewidywany okres amortyzowania) lub procentowo (roczna stawka amortyzacji = 100 / przewidywany okres amortyzowania). Należy jednak pamiętać, że indywidualne stawki amortyzacyjne mogą zostać ustalone, jeżeli środek trwały jest używany (przy czym przez to pojęcie należy rozumieć sytuację, w której podatnik może udowodnić, iż dany środek trwały był wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy) lub ulepszony oraz został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Samochód wykupiony po zakończeniu umowy leasingu spełnia te przesłanki, bowiem był wykorzystywany w trakcie umowy leasingu (przez 3 lata) i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, bowiem był amortyzowany przez leasingodawcę.
Marta Balcer
PODSTAWA PRAWNA
art. 16 ust. 1 pkt 49, art. 16g i 16j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja