zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Obowiązek aktualizacji numeru rachunku bankowego

Otrzymałem pismo z urzędu skarbowego, w którym zostałem wezwany do aktualizacji danych na druku NIP-3. W piśmie poinformowano mnie również, że w związku z nadpłatą podatku, jaką wykazałem w zeznaniu rocznym, urząd skarbowy próbował dokonać wpłaty na mój rachunek bankowy, ale otrzymał z banku odpowiedź o braku wskazanego rachunku. Rzeczywiście, jakiś czas temu zmieniłem rachunek, o czym nie poinformowałem urzędu. Czy w takiej sytuacji mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej?
  
Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) na mocy art. 9 nałożyła na osoby fizyczne nieprowadzące samodzielnie działalności gospodarczej obowiązek aktualizowania danych przedstawionych w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-3. Najczęściej zmiany dotyczą danych personalnych (nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości) oraz miejsca zameldowania i zamieszkania. Powyższe zmiany aktualizacyjne powinny być w ustalonym w ustawie terminie obowiązkowo zgłoszone na formularzu NIP-3 naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.
   
Artykuł 81 § 1 pkt 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) za niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przewiduje karę grzywny, lecz w praktyce często nie jest ona stosowana ze względu na niewielki stopień społecznej szkodliwości.
   
W formularzu NIP-3 – stosowanym zarówno jako zgłoszenie identyfikacyjne, jak i zgłoszenie aktualizacyjne – znajduje się również pozycja dotycząca osobistego rachunku bankowego. Wypełnienie jej i ewentualne zaktualizowanie nie jest jednak obowiązkowe, lecz ma umożliwić urzędowi skarbowemu dokonanie na podany rachunek ewentualnego zwrotu podatku dochodowego. W przypadku braku informacji o rachunku bankowym podatnik nie jest z reguły informowany o możliwości osobistego odbioru zwrotu, lecz zwrot dokonywany jest  przekazem pocztowym, a koszty z tym związane ponosi podatnik.
   
Zdaniem autora niepowiadomienie o zmianie podanego w formularzu NIP-3 numeru swojego rachunku bankowego może narazić podatnika nawet na utratę należnej mu kwoty, gdyby nadpłata została przekazana innej osobie.
Stefan Jarząbek
PODSTAWA PRAWNA
art. 9 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 ze zm.); art. 81 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz