zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Ewidencja księgowa materiałów w drodze

W październiku 2003 r. zawarliśmy z kontrahentem umowę na dostawę towarów. Fakturę dokumentującą zakup otrzymaliśmy pod koniec października, jednak kupione towary jeszcze do nas nie dotarły. Jak należy ująć w księgach otrzymaną fakturę?
 
Sytuację przedstawioną w pytaniu określa się jako tzw. materiały w drodze. Dzieje się tak, gdy podmiot otrzymał fakturę VAT dokumentującą zakup towarów, które jeszcze do niego nie dotarły.
W praktyce towary w drodze ujawnia rozliczenie zakupu towarów, polegające na konfrontacji danych wynikających z faktur dostawców z danymi zawartymi w dokumentach potwierdzających przyjęcie zakupionych składników oraz ustaleniu różnic.
Na mocy przepisów o podatku od towarów i usług dokumentem, który stwierdza dokonanie zakupu towarów, jest faktura VAT.
Do rozliczenia zakupu towarów w ewidencji księgowej służy konto „Rozliczenie zakupu”. Na koncie tym ujmuje się:
– wartość dostawy wynikającą z otrzymanych faktur, powiększoną w przypadku importu o cło i podatek akcyzowy,
– wartość wynikającą z dokumentów przyjęcia towarów do magazynu – dowód Pz,
– odchylenia od cen ewidencyjnych, w przypadku gdy są one stosowane i różnią się od cen zakupu,
– ujawnione w trakcie odbioru różnice ilościowe i wartościowe między stanem faktycznym a stanem wynikającym z faktury,
– zgłoszenie reklamacyjne do dostawcy towaru na skutek ujawnienia wad,
– inne błędy występujące w fakturach dostawców.
Podkreślenia wymaga fakt, iż – zgodnie z przepisami podatkowymi – nabywca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów. Zgodnie z art. 19 ust. 3 i 3a ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) spółka może tego dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny (z pewnymi zastrzeżeniami). Obniżenie kwoty podatku należnego nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez spółkę towaru albo otrzymania faktury VAT potwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku lub raty) podlegającej opodatkowaniu.  
Biorąc pod uwagę powyższe oraz sytuację przedstawioną w pytaniu, należy stwierdzić, że spółka nie będzie mogła odliczyć VAT naliczonego w październiku  2003 r. Jeśli spółka otrzyma dany towar w listopadzie, wówczas będzie mogła dokonać odliczenia podatku naliczonego.
Otrzymana przez spółkę faktura może być ujęta w księgach rachunkowych dwoma sposobami:
Sposób I
– pełna kwota zobowiązania wynikającego z faktury VAT wraz z podatkiem naliczonym:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” / Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”
         
 
– VAT naliczony wykazany na fakturze VAT:
Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”   
 
     
 
Sposób II
– wartość w cenie zakupu (bez VAT): Wn konto „Rozliczenie zakupu”
– VAT naliczony wykazany w fakturze VAT: Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie”
– łączna kwota zobowiązania wobec dostawcy: Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”
         
Towary w drodze są wykazane w postaci salda debetowego na koncie „Rozliczenie zakupu”. Ujmuje się je według wartości ustalonej na dzień bilansowy w aktywach bilansu jako zapasy, w wierszu „Towary”.
Wracając do sytuacji przedstawionej w pytaniu – odpowiednie księgowania będą przedstawiały się następująco:
1) zapisy w październiku 2003 r., czyli w miesiącu otrzymania faktury VAT:
– wartość w cenach brutto: Wn konto „Rozliczenie zakupu” / Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”
– VAT naliczony według właściwej stawki podatkowej: Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”
        
 
2) ewentualne zapisy w listopadzie 2003 r. (miesiącu otrzymania towarów):
– przyjęcie towarów, ujętych po stronie Wn konta „Rozliczenie zakupu” jako towary w drodze, księgowane na podstawie dowodu Pz, według cen zakupu: Wn konto „Towary” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”
– spłata zobowiązania wynikającego z faktury VAT: Wn konto „Rozrachunki z dostawcami” / Ma konto „Rachunek bieżący”.
         
 
 
Joanna Jesionowska
PODSTAWA PRAWNA
art. 19 ust. 3 i 3a ustawy z  8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.); ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz