zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czy zawsze należy korygować koszty przy błędnie naliczanych odpisach amortyzacyjnych

Spółka zakwalifikowała zakupiony w listopadzie 2003 r. używany ciągnik siodłowy do rodzaju 742 Klasyfikacji Środków Trwałych – samochody ciężarowe. Okazuje się, że była to błędna klasyfikacja, ponieważ ciągniki siodłowe klasyfikowane są pod poz. 746 KŚT – ciągniki. Skutek jest taki, że nieprawidłowo dokonywano amortyzacji liniowej, ponieważ stawka dla ciągników wynosi 14 proc., a stawka dla samochodów ciężarowych – 20 proc. Jak wybrnąć z tej sytuacji, aby uniknąć korygowania odpisów amortyzacyjnych?
 
Przy założeniu, że ciągnik przed nabyciem był używany co najmniej przez sześć miesięcy, bardzo praktycznym rozwiązaniem przedstawionej sytuacji jest przyjęcie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 20 proc.
Rodzaj 746 KŚT – ciągniki obejmuje ciągniki samochodowe, tj. ciągniki siodłowe i ciągniki balastowe oraz ciągniki rolnicze. Oznacza to, że ciągniki siodłowe – według Wykazu stawek amortyzacyjnych – powinny być amortyzowane przy metodzie liniowej stawką 14 proc. W przedstawionym przypadku, aby uniknąć konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania za 2003 r. i za pierwsze miesiące 2004 r., można dla ciągnika zastosować indywidualną stawkę 20 proc. W pytaniu podano, że ciągnik jest używany, co stwarza możliwość zastosowania indywidualnej stawki dla środków trwałych używanych. Warunkiem jest, aby ciągnik ten był używany przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed jego nabyciem.
Dla środków transportu minimalny okres amortyzowania za pomocą indywidualnej stawki wynosi 30 miesięcy. Oznacza to, że maksymalna stawka amortyzacji może wynosić 40 proc. Nie ma jednak przeszkód, aby stawka ta była niższa, np. 20 proc. Tym samym okres amortyzacji będzie trwał 60 miesięcy. Przyjęcie 20-proc. stawki indywidualnej zapewni podatnikowi równość odpisów dokonywanych metodą liniową i stawką indywidualną. Nie będzie więc potrzeby korygowania wielkości odpisów amortyzacyjnych za grudzień 2003 r. oraz styczeń i luty 2004 r. (przy założeniu, że amortyzacja dokonywana jest w okresach miesięcznych). Potrzebna będzie natomiast zmiana opisu przyjętej metody amortyzacji.
 
                   PRZYKŁAD
Spółka w listopadzie 2003 r. zakupiła ciągnik siodłowy o wartości 90 000 zł. Błędnie do jego amortyzacji liniowej przyjęła stawkę 20 proc. Za grudzień 2003 r. oraz styczeń i luty 2004 r. spółka dokonała odpisów miesięcznych w wysokości 1500 zł. 25 marca br. spółka zorientowała się, że błędnie przyjęła stawkę amortyzacyjną. Przy stawce 14-procentowej odpisy te powinny wynieść 1050 zł. Przy przyjęciu indywidualnej stawki w wysokości 20 proc. spółka nie będzie miała potrzeby korygowania odpisów, zmieni tylko opis metody amortyzacyjnej. W przeciwnym razie spółka będzie musiała skorygować odpisy za te miesiące oraz deklaracje CIT-2 za styczeń i luty 2004 r. Deklaracja CIT-8 zostanie skorygowana, jeżeli przed wykryciem błędu została już złożona.
Grzegorz Ziółkowski
PODSTAWA PRAWNA
art. 16j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny