zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Zmiana stanu produktów

W jaki sposób zmiana stanu produktów wpływa na aktywa w bilansie?
  
W jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wersji porównawczej ewidencja księgowa powinna umożliwiać ustalenie zmiany stanu produktów. Pozycja „Zmiana stanu produktów” wykazywana jest z przychodami w rachunku zysków i strat sporządzanym w wersji porównawczej. Korekta przychodów jest konieczna, ponieważ w kosztach działalności według rodzajów wykazuje się wszystkie koszty poniesione w danym okresie, bez względu na to czy dotyczą kosztów tego okresu, czy też okresów przyszłych.
Zmiana produktów może również wynikać z rozliczeń międzyokresowych. W jednostkach prowadzących wyłącznie działalność handlową lub usługową zmiana stanu produktów będzie wynikać tylko z rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 
WAŻNE
Zmianę stanu produktów obliczymy następująco:
(Sk RMC – Sp RMC) – (Sk RMB – Sp RMB),
gdzie:
Sp RMC – saldo początkowe czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Sk RMC – saldo końcowe czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Sp RMB – saldo początkowe biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Sk RMB – saldo końcowe biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
  
W kosztach według rodzajów są ujmowane wszystkie poniesione koszty proste, bez względu na to, czy dotyczą bieżącego okresu, czy okresów następnych. Przychody muszą zatem zostać powiększone o czynne rozliczenia kosztów, które dotyczą następnych okresów. W kosztach działalności według rodzajów nie są natomiast ujmowane bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
  
                   Przykład
W 2005 r. przedsiębiorstwo handlowe poniosło następujące koszty:
  •  wartość sprzedanych towarów – 200 000 zł
  •  koszty według rodzajów – 188 000 zł, w tym koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym w kwocie 24 000 zł za okres od grudnia 2005 r. do listopada 2006 r.
Na początku okresu nie występowały żadne rozliczenia międzyokresowe.
Przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 300 000 zł w 2005 r.
Przedsiębiorstwo sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym poniesione w 2005 r. wyniosły i dotyczyły ubezpieczenia w ciągu 12 miesięcy. Ubezpieczenie miesięczne wynosiło 24 000 zł : 12 = 2000 zł, z tego na 2005 r. przypada 2000 zł dotyczące grudnia oraz 22 000 zł na 2006 r.
Zmiana stanu produktów wyniosła zatem:
(Sk RMC 22 000 – Sp RMC 0) – (Sk RMB 0 – Sp RMB 0) = 22 000 zł.
Informacja o rozliczeniach międzyokresowych czynnych zaprezentowana w bilansie będzie następująca:
Bilans – Aktywa – IV „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” 22 000 zł.
Barbara Kołodziej

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja