zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Urlop na żądanie – zawiadomienie wysłane sms-em

Pracownik przysłał mi na służbową komórkę informację, że chce w następnym dniu wziąć tzw. urlop na żądanie. Czy takie zawiadomienie może stanowić podstawę udzielenia wspomnianego urlopu? Czy nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej?
 
Kodeks pracy nie określa formy, w jakiej pracownik powinien powiadomić pracodawcę o chęci wzięcia urlopu na żądanie. Dopuszczalne jest więc również zawiadomienie za pomocą sms-u.
Zasady udzielania dni wolnych, o których mowa w pytaniu, reguluje art. 1672 oraz 1673 kodeksu pracy. Pierwszy z wymienionych przepisów mówi o tym, że pracodawca obowiązany jest udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Popularnie jest on zwany urlopem na żądanie. Należy pamiętać, że nie są to dodatkowe dni wolne, wchodzą one bowiem do limitu urlopu wypoczynkowego przysługującego danej osobie na ogólnych zasadach, a ich udzielenie limit ten odpowiednio zmniejsza.
Kodeks nie precyzuje, w jaki sposób pracownik powinien powiadomić o chęci skorzystania z takiej formy urlopu. Znajduje się w nim tylko zapis mówiący o tym, że zainteresowany zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Wynika stąd, że nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej. Zawiadomienie pracodawcy może więc nastąpić telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej czy też wspomnianego sms-u.
 
Pracownicy, chcący skorzystać zwłaszcza z tych dwóch ostatnich form, powinni jednak zwrócić uwagę na istnienie pewnego ryzyka.  Mianowicie nie ma tu gwarancji, że stosowna informacja została pracodawcy przekazana. Wyświetlenie na ekranie telefonu komórkowego raportu o dostarczeniu wiadomości do adresata nie gwarantuje, że dotarła ona lub dotrze do właściwej osoby. Podobnie sytuacja przedstawia się w razie skorzystania z poczty elektronicznej. A to oznacza, że jeśli pracodawca takiego zawiadomienia nie otrzymał, ma prawo potraktować nieobecność pracownika jako nieusprawiedliwioną, ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami, łącznie ze zwolnieniem z pracy.
 
Biorąc pod uwagę te wyjaśnienia, w interesie samego pracownika leży poinformowanie pracodawcy o chęci wzięcia urlopu na żądanie w sposób niebudzący żadnych wątpliwości i gwarantujący, że odpowiednia informacja dotrze do zatrudniającego w terminie określonym w kodeksie.
Jan Beiger
PODSTAWA PRAWNA
art. 1672 oraz 1673 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny