zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Pomoc de minimis

Postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 27 stycznia 2006 r.
(sygn. 1435/DP1/423-113/05/MGA)

PYTANIE
Czy wartość otrzymanej pomocy publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

STAN FAKTYCZNY
Podatnik otrzymał na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej pomoc publiczną, zwaną pomocą de minimis. Wartość tej pomocy można ustalić na podstawie otrzymanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

ODPOWIEDŹ URZĘDU
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z ustępem 2 dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Natomiast przychód został zdefiniowany w art. 12 ww. ustawy m.in. jako otrzymane pieniądze, wartości pieniężne. Wartość pomocy de minimis udzielonej na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2005 r. – odroczenie i rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej), wskazana w zaświadczeniu o udzielonej pomocy de minimis, nie stanowi przychodu faktycznie otrzymanego przez spółkę.


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz