zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czynny żal

Dwóch wspólników spółki cywilnej zaniża wartość VAT. Stanowi to przestępstwo z zakresu prawa karnego skarbowego (art. 54 k.k.s.). Jeden z nich korzysta z instytucji czynnego żalu. Czy drugi, który z niej nie skorzystał, ma jakieś możliwości obrony z wykorzystaniem innych rozwiązań wynikających z prawa karnego skarbowego?

Instytucja czynnego żalu jest unormowana w art. 16 kodeksu karnego skarbowego (dalej k.k.s.). W myśl tego przepisu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Wyłączenie odpowiedzialności w ramach czynnego żalu ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości zaległy podatek.
Zasady dotyczące wyłączenia odpowiedzialności w przypadku czynnego żalu uległy istotnej modyfikacji 1 września 2005 r. W tym dniu weszła w życie ostatnia nowelizacja ordynacji podatkowej, która zmieniła między innymi zasady korygowania deklaracji podatkowych. Nie wchodząc głębiej w problemy interpretacyjne, należy wskazać, iż podatnik wskutek tej nowelizacji ma prawo do skorygowania deklaracji nawet po wykryciu zaległości podatkowych w ramach kontroli podatkowej. Zanim zacznie się postępowanie podatkowe, jako skutek uchybień ujawnionych w kontroli podatkowej, podatnik może złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji. Ordynacja podatkowa mówi jednak, iż prawo do skorygowania deklaracji po kontroli podatkowej, a przed wszczęciem postępowania podatkowego, nie przysługuje w VAT. Odpowiedni przepis ordynacji podatkowej, zawierający powołaną normę, stanowi obecnie przedmiot licznych wątpliwości interpretacyjnych.
Wraz z wymienioną nowelizacją ordynacji podatkowej dodano do k.k.s. art. 16a. Zgodnie z jego treścią nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i uiścił w całości zaległy podatek. Wydaje się, iż obecnie właśnie z tego przepisu będą korzystali podatnicy, a nie z przepisu art. 16 k.k.s. Aby zatem uniknąć odpowiedzialności w VAT, należy przed doręczeniem podatnikowi, np. spółce cywilnej, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej złożyć korektę VAT-7 oraz zapłacić zaległy VAT.
Jeżeli zatem spółka cywilna złoży korektę deklaracji i zapłaci zaległy podatek, to automatycznie odpada odpowiedzialność wspólników spółki. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 9 § 3 k.k.s. za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, a zwłaszcza finansowymi jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Kodeks cywilny przewiduje natomiast, iż sprawami gospodarczymi spółki cywilnej zajmuje się każdy ze wspólników. Wspólnicy nie będą ponosili odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie art. 16a k.k.s., tj. wskutek samego złożenia korekty deklaracji oraz zapłaty podatku przez spółkę. Składanie “typowego” czynnego żalu nie będzie tym samym konieczne. Jeżeli jednak spółka cywilna nie złożyłaby korekty deklaracji VAT, czyli nie stosowano by art. 16a k.k.s., a jeden ze wspólników złożyłby czynny żal, to dla skuteczności tego czynnego żalu musiałby “sam” zapłacić cały zaległy podatek. Oczywiście taki czynny żal musiałby zostać złożony przed wszczęciem kontroli podatkowej w spółce. W takim przypadku brak byłoby podstaw do odpowiedzialności karnej skarbowej drugiego ze wspólników, skoro odpadłaby podstawowa przesłanka tej odpowiedzialności, tj. uszczuplenia należności publicznoprawnej. Zaległy VAT zostałby już bowiem zapłacony. Ten wspólnik, który zapłacił podatek, miałby natomiast roszczenie cywilnoprawne do drugiego wspólnika o zwrot części podatku.

Marek Kolibski
Autor jest doradcą podatkowym w kancelarii Ożóg i Wspólnicy


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja