zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jak zgłosić zmianę nazwiska pracownicy do ZUS

        Jedna z pracownic po wyjściu za mąż przyjęła nazwisko małżonka. Czy musimy o tym powiadomić ZUS, a jeśli tak, to za pomocą jakich formularzy?
 
Tak, przy czym fakt wyjścia za mąż mógł spowodować także zmianę innych danych tej osoby, o czym również należy poinformować ZUS.
Płatnik składek ma obowiązek poinformowania organu rentowego o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazywanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń, które najczęściej dokonywane jest za pomocą formularza ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. W druku tym wykazywane są w szczególności następujące dane ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w razie ich braku lub jednego z nich – seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, data urodzenia, obywatelstwo, tytuł ubezpieczenia, adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji (o ile jest inny).
Wyjście za mąż pracownicy spowodowało zmianę jej nazwiska, które występowało w pierwotnie złożonym zgłoszeniu do ubezpieczeń, dlatego też pracodawca powinien o tej zmianie poinformować ZUS. Nazwisko należy do danych identyfikacyjnych, w związku z czym powinniśmy skorzystać z druku ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. W bloku I, polu 01 wpisujemy cyfrę 1, w bloku II swoje dane identyfikacyjne (podane w zgłoszeniu płatnika), w bloku III dotychczasowe dane osoby ubezpieczonej, zaś w bloku IV dane aktualne.
W opisanej sytuacji mogło dojść do zmiany także innych danych wykazywanych w zgłoszeniu. Przede wszystkim zmiana nazwiska na pewno pociągnęła za sobą konieczność wymiany dowodu osobistego. Jeżeli w formularzu ZUS ZUA składanym za tę pracownicę podane były numer i seria dowodu osobistego – o zmianie tej również trzeba powiadomić organ rentowy. W tym celu wykorzystujemy druk ZUS ZIUA. Wyjście za mąż najczęściej pociąga za sobą także zmianę adresu – zameldowania, zamieszkania lub też do korespondencji. Jest to kolejna informacja, którą należy przekazać do ZUS. Tym razem jednak nie korzystamy z formularza ZUS ZIUA, a ZUS ZUA, pamiętając o tym, aby w bloku I, polu 01 wpisać cyfrę 1, zaś nowe adresy podać w blokach XII, XIII i XIV.
Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną sytuację, z którą możemy mieć do czynienia w praktyce, a mianowicie, kiedy to związek małżeński zostanie zawarty między prowadzącym pozarolniczą działalność, a jego pracownicą. Tu, oprócz zmiany przedstawionych wcześniej danych, zmieni się również tytuł do ubezpieczeń oraz ich charakter. Osoba ta stanie się od chwili zawarcia małżeństwa osobą współpracującą – mimo zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O zmianie danych wykazanych w zgłoszeniu dotyczących m.in. tytułu do ubezpieczeń i ich rodzajów należy powiadomić ZUS poprzez dokonanie wyrejestrowania (druk ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń) i ponowne zarejestrowanie – już z aktualnymi danymi.
Informacja o zmianie danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń musi być przekazana do organu rentowego w ciągu 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Jan Beiger
Autor jest specjalistą

ds. kadrowo-płacowych w ZUS

PODSTAWA PRAWNA
- art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 2,art. 12 ust. 1, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz