zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

e-Deklaracje w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Od 16 sierpnia br. część podatników ma nową możliwość kontaktowania się z organami podatkowymi. Ministerstwo Finansów, chcąc ułatwić podatnikom skorzystanie z niej, udzieliło odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania.

Jaki komputer jest potrzebny do rozliczania się przez internet z urzędem skarbowym?

Deklaracje w postaci elektronicznej można składać przy użyciu każdego komputera klasy PC lub Macintosh. Powinien on być wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer 5.01 lub nowsza, Opera, Mozilla, FireFox). Podatnik powinien także zainstalować zestaw do składania podpisu elektronicznego.

Jakie koszty poniosę w związku ze składaniem elektronicznych deklaracji?

Podatnik musi nabyć zestaw do bezpiecznego podpisu elektronicznego (czytnik, karta i certyfikat). Certyfikat kwalifikowany jest niezbędny, aby w bezpieczny i pewny sposób przesłać deklarację/dokument do urzędu skarbowego. Koszty zakupu takiego zestawu są podobne w skali Polski i wahają się w granicach 300-600 zł, w zależności od cennika usług kwalifikowanych centrów certyfikacji. Certyfikat ważny jest rok lub dwa lata, przy czym konieczne jest jego odnowienie, a koszt odnowienia to około 100 zł. Certyfikaty kwalifikowane, pozwalające na podpisywanie dokumentów podatkowych, mają znacznie szersze zastosowanie - mogą być użyte także do podpisywania faktur elektronicznych, udziału w aukcjach elektronicznych czy składania sprawozdań do GIIF.

Jaki rodzaj podpisu elektronicznego uprawnia do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną?

Aby móc przesłać deklarację podatkową drogą elektroniczną, należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu kategorii I, wydanego przez jedno z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji: Certuj (www.certum.pl), Sigillum, (www.sigillum.pl), oraz Szafir (www.kir.pl).

Czy aby złożyć deklarację drogą elektroniczną, muszę posiadać specjalne oprogramowanie?

Nie ma takiej konieczności, gdyż podatnikowi udostępniono kilka dróg składania deklaracji:
  •  bezpośrednio poprzez portal dla podatnika (adres: www.e-podatki.gov.pl) - gdzie deklaracja wypełniana jest online, a następnie podpisywana i przesyłana do urzędu - ta droga nie wymaga specjalnego oprogramowania poza standardowymi przeglądarkami internetowymi;
  •  poprzez aplikację offline, która będzie dostępna na stronach Ministerstwa Finansów i możliwa do pobrania za darmo przez każdego podatnika. Pozwala ona na podpisywanie i przesyłanie wcześniej przygotowanych deklaracji podatkowych;
  •  z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania, które pozwalają na przesyłanie deklaracji podatkowych bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika. Takie rozwiązanie jest możliwe ze względu na publikację przez Ministerstwo Finansów otwartego standardu dokumentu podatkowego jako odpowiedniego schematu XML. Pozwala to na dostosowanie przez producentów oprogramowania swoich aplikacji, tak by mogły obsługiwać proces składania deklaracji podatkowych.
Jak wygląda proces logowania się/rejestracji?
  •  Aby otrzymać możliwość przesyłania deklaracji podatkowych elektronicznie, podatnik musi najpierw przesłać do US wypełnione zawiadomienie ZAW-E1 w wersji papierowej, zawierające informacje o podatniku/płatniku oraz - jeżeli nie będzie osobiście składał deklaracji elektronicznych - wskazać osobę (osoby), upoważnione do ich składania w imieniu podatnika.
  •  Osoba upoważniona musi przesłać drogą elektroniczną wypełnione zgłoszenie ZAW-E2, w którym potwierdza wolę składania deklaracji w imieniu podatnika. Osoba upoważniona musi posiadać kwalifikowany certyfikat elektroniczny kategorii I, gdyż zarówno ZAW-E2, jak i wszystkie kolejne przesyłane dokumenty elektroniczne muszą być opatrywane bezpiecznym podpisem.
  •  Naczelnik US po zweryfikowaniu poprawności zgłoszeń wyda zaświadczenie, w którym potwierdzi możliwość składania dokumentów elektronicznych przez danego podatnika. W przypadku braku poprawności zgłoszenia, naczelnik US wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
  •  Od momentu wystawienia zaświadczenia podatnik ma możliwość składania deklaracji elektronicznych podpisywanych przez osobę upoważnioną.
  •  W przypadku upoważnienia kolejnych osób należy wykonać wszystkie kroki określone w ww. punktach.
W jakim terminie powinienem otrzymać potwierdzenie z US przyjęcia deklaracji drogą elektroniczną?

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez system generowane jest w przeciągu kilkudziesięciu minut od momentu przesłania deklaracji i przesyłane na wskazany przez podatnika adres poczty elektronicznej. Okres ten związany jest z koniecznością weryfikacji poprawności przesłanej deklaracji. Jednocześnie już w momencie wysłania dokumentu elektronicznego system wyświetli komunikat wskazujący na poprawność przesłania dokumentu. Brak takiego komunikatu oznacza, że wysłanie nie powiodło się i należy je powtórzyć. System nie weryfikuje całkowitej poprawności i kompletności wypełnienia deklaracji. Taką weryfikację przeprowadza urzędnik.

Co powinienem zrobić, jeśli nie otrzymałem potwierdzenia z US o przyjęciu deklaracji drogą elektroniczną?

Należy zalogować się na portalu dla podatnika (adres: www.e-podatki.gov.pl), sprawdzić status przesłanego dokumentu i ewentualnie zamówić ponowne potwierdzenie. W wypadku braku informacji o przesłanym dokumencie należy wysłać dokument ponownie. System nie pozwoli na kilkakrotne przyjęcie tego samego dokumentu.

Jakie są terminy wdrażania kolejnych formularzy deklaracji?

System uruchomiono 16 sierpnia 2006 r. Kolejne daty będą wynikały z przyjętego przez MF harmonogramu wprowadzania nowych formatów deklaracji: 1 października, 1 grudnia 2006 r., 1 lutego i 1 kwietnia 2007 r., kiedy to będą udostępniane kolejne dokumenty podatkowe.

Czy mogę dokonywać poprawek po ostatecznym przesłaniu deklaracji do urzędu? Jeżeli nie, to jak mogę to zrobić?

Podobnie jak w przypadku składania deklaracji w tradycyjny sposób (papierowo), należy dokonać korekty złożonej deklaracji. W tym celu trzeba wypełnić oraz złożyć deklarację korygującą. Można to zrobić w formie elektronicznej bądź papierowej.

Jaką mam pewność, że moja deklaracja trafi do urzędu, a nie zostanie zagubiona gdzieś po drodze?

Tak jak w przypadku składania dokumentu w formie papierowej, konieczne jest otrzymanie potwierdzenia. Sposób potwierdzania przyjęcia deklaracji elektronicznej opisano wyżej.

Czy nadal trzeba będzie wysyłać do US papierowe wersje deklaracji?

W przypadku dokumentów wysyłanych elektronicznie nie trzeba wysyłać dodatkowo wersji papierowych tych dokumentów. Podatnik, który pozytywnie przejdzie proces rejestracji, może wysyłać dokumenty w formie papierowej oraz elektronicznej. Ważne jest, by tego samego dokumentu nie wysyłać w obydwu formach.

Co powinienem zrobić, jeżeli zgubię (zostanie ukradziona bądź zniszczona) kartę do składania podpisu? Czy muszę poinformować urząd o braku możliwości wysłania deklaracji o czasie?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do centrum certyfikacji, które wydało certyfikat i kartę, w celu unieważnienia certyfikatu. System weryfikuje ważność certyfikatu, nie pozwoli więc nikomu posłużyć się skutecznie takim certyfikatem. Ponadto dostęp do certyfikatu zabezpieczony jest numerem PIN. Nie trzeba informować urzędu o takiej sytuacji, a deklarację należy złożyć w terminie w formie papierowej.

Jeżeli w trakcie wysyłania deklaracji zepsuje się komputer albo przerwie się łącze, czy należy wysłać dokument jeszcze raz?

Jeśli podatnik nie otrzymał potwierdzenia przyjęcia dokumentu do systemu, należy jeszcze raz wysłać deklarację. System nie pozwoli na kilkakrotne przyjęcie tej samej deklaracji. Podatnik w celu otrzymania informacji o statusie dokumentu będzie mógł połączyć się z portalem użytkownika za pośrednictwem dowolnego komputera wyposażonego w kwalifikowany podpis elektroniczny podatnika i dowiedzieć się, na jakim etapie jest rozpatrywana jego deklaracja.

Jakie mechanizmy bezpieczeństwa są stosowane podczas wysyłania dokumentów do urzędu skarbowego?

Istnieje kilka mechanizmów dotyczących bezpieczeństwa przesyłania dokumentów:
  •  podpisywanie składanych deklaracji bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który jest każdorazowo weryfikowany przez system, co uniemożliwia zmianę treści dokumentu bez naruszenia podpisu,
  •  zabezpieczenie kanału komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika a systemem Ministerstwa Finansów za pomocą standardu SSL v.3 (128 bitów), powszechnie używanego do zabezpieczania transakcji elektronicznych (np. w bankowości). n

oprac. Dorota Berezowska

TO WARTO WIEDZIEĆ

Nowy pracodawca (przejmujący) staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Jest on, zatem zobowiązany do dopełnienia wszystkich obowiązków nałożonych na pracodawcę, w tym złożenia deklaracji PIT-4.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy będący osobami prawnymi przekazują deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w styczniu 2006 r. (PIT-4) do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. Wynagrodzenia, które poprzedni pracodawca wypłacił (pobrał od nich zaliczki na podatek, lecz nie zadeklarował ich w deklaracji PIT-4 i nie wpłacił do urzędu skarbowego) podlegają wykazaniu przez nowego pracodawcę w deklaracji PIT-4 składanej do urzędu skarbowego właściwego według siedziby nowego pracodawcy (postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego z 26 kwietnia 2006 r., sygn. PSUS/PB-PDFO/423/26/P/108/06/SG).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz