zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Ekwiwalent za odzież roboczą

Muszę wypłacić niektórym pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. W jakiej wysokości powinienem ustalić kwoty i jak często je wypłacać? Czy powinienem zamieścić o tym informacje w regulaminie?

Każdy pracodawca zgodnie z przepisami prawa pracy jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami - art. 2376 kodeksu pracy (dalej: k.p.).

Może jednak ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2377 § 2 k.p.). Uprawnienie to nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

WAŻNE
W przypadku stanowisk, na których możliwe jest korzystanie przez pracowników z własnej odzieży roboczej, pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Terminy wypłacania omawianego ekwiwalentu powinny być ściśle związane z przewidywanymi okresami używalności odzieży i obuwia roboczego. Wypłata ekwiwalentu powinna więc następować przed upływem okresu używalności odzieży lub obuwia roboczego, tak aby pracownik miał możliwość zakupu odzieży (obuwia) i zastąpienia odzieży (obuwia), która utraciła cechy użytkowe.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 104 § 1 pkt 1 k.p. pracodawca w regulaminie pracy winien określić sposób wykonania swoich obowiązków wynikających z art. 2376-23710 k.p. zamieszczonych w rozdziale zatytułowanym "Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze". Tak więc wszystkie regulacje, o których mowa powyżej, powinny być zamieszczone w regulaminie pracy.

WAŻNE
Pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. n

Monika Jurkiewicz
radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy sp.j. Oddział w Toruniu

PODSTAWA PRAWNA
  • art. 104 § 1 pkt 1, art. 2376-23710 ustawy 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz