zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Aktualizacja wartości należności

W naszej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Czy na dzień 30 września 2006 roku - tj. koniec trzeciego kwartału - muszę dokonywać aktualizacji wartości posiadanych należności? Czy utworzone na dzień 31 grudnia 2005 roku odpisy aktualizujące, co do których otrzymałam zapłatę, mogą zostać rozwiązane i zaliczone do przychodów? Nie mam obowiązku - zgodnie z ustawą o rachunkowości - sporządzania sprawozdania co kwartał.

Pierwsze pytanie dotyczy obowiązku dokonywania odpisów aktualizujących na należności na inny dzień niż bilansowy (w tym przypadku inny niż 31 grudnia). W myśl zapisów art. 28, ust. 1, pkt 7 ustawy o rachunkowości należności wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (przepisy szczególne w tym zakresie znajdują się w art. 35b ustawy o rachunkowości).

Z tego zapisu wynika, iż spółka nie jest zobowiązania do dokonywania wyceny należności pod kątem utraty ich wartości na inny dzień niż dzień bilansowy. Zapis ten pozostawia jednostce prawo wyboru, tj. dokonania aktualizacji wartości należności również w innym okresie, jednak nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Wycena taka może być zatem dokonywana częściej, np. co miesiąc, co kwartał lub co pół roku.

Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo iż jednostka faktycznie może dokonać wyceny należności tylko raz do roku - na dzień bilansowy - to jednak w uzasadnionych przypadkach taka aktualizacja jest niezbędna również w innym okresie. W wielu bowiem przypadkach kwartalne sprawozdanie finansowe prezentowane jest "na zewnątrz" - choćby dla banków czy udziałowców lub akcjonariuszy.

Brak oszacowania wielkości odpisów aktualizujących (nie ma potrzeby szczegółowego ich ustalania na koniec kwartału), a tym samym brak obciążenia wyniku finansowego, powoduje, że wielkość zysku netto nie uwzględnia potencjalnych strat wynikających z braku płatności należności w ustalonym terminie. Tak "idealny zysk" może być przyczyną zbyt optymistycznego - nieuzasadnionego - planowania wyniku za cały rok.

Drugie pytanie dotyczy natomiast możliwości rozwiązywania w trakcie roku utworzonych na poprzedni dzień bilansowy odpisów aktualizujących, w przypadku otrzymania zapłaty. Ustawa o rachunkowości nie daje precyzyjnej odpowiedzi, w którym momencie odpisy powinny być rozwiązane. Wydaje się, że najrozsądniejsze jest rozwiązywanie odpisów w momencie księgowania zapłaty - tj. równocześnie (w księgach będzie to pozostały przychód operacyjny). Takie postępowanie umożliwia śledzenie, jaki jest postęp w windykacji "starych" należności, a także pokazuje realny wynik finansowy.

W tym przypadku sposób postępowania jest zależny od woli kierownika jednostki (zarządu), a także wielkości uzyskanych kwot. Jak łatwo zauważyć, również i w tym przypadku może dojść do świadomego zawyżenia lub zaniżenia wyniku finansowego.

Piotr Rybicki
dyrektor generalny w firmie "Strategia - rachunkowość - finanse", specjalistą w zakresie rachunkowości

Podstawa prawna
  • art. 28, ust. 1, pkt 7 ustawy o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny