zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Adam Zawada

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad zmianami w ustawie o podatku akcyzowym w części dotyczącej wyrobów tytoniowych. Zdaniem Business Centre Club nie ma potrzeby radykalnej zmiany obecnie obowiązującego modelu podatku akcyzowego, zakładającego równomierny wzrost obu stawek podatku akcyzowego od papierosów.

Pomimo wysokich podwyżek akcyzy na papierosy w latach 2004-2006, rynek papierosów nie odnotował spadku. Sprzedaż wahała się w przedziale 72 mld - 73,5 mld sztuk. W wspomnianym okresie mieliśmy do czynienia z dynamicznie rosnącymi wpływami budżetowymi (9,27 mld zł w 2004 r., 9,81 mld zł w 2005 r. oraz 11,24 mld zł w roku ubiegłym). W 2006 r. przychody z akcyzy od wyrobów tytoniowych wzrosły o ponad 14 proc. w stosunku do roku poprzedniego. BCC jest zdecydowanie przeciwny obniżeniu stawki procentowej poniżej obecnego poziomu wynoszącego 33,70 proc. maksymalnej ceny detalicznej.

Doprowadziłoby to do wyeliminowania tańszych papierosów, a ich klienci sięgnęliby najprawdopodobniej po konkurencyjne cenowo wyroby z przemytu. Miałoby to negatywne skutki z punktu widzenia polityki budżetowej państwa oraz dochodów firm produkcyjnych i handlowych działających na rynku wyrobów tytoniowych. W następstwie obniżenia stawki procentowej doszłoby do zaburzenia równych warunków konkurowania (co zapewnia obecny neutralny system podatkowy) na rzecz uprzywilejowania jednego lub dwóch producentów papierosów.

Pozostałe firmy tytoniowe lub niektóre z nich mogłyby zostać zmuszone do istotnego ograniczenia, a w skrajnym przypadku nawet zaprzestania produkcji i zwolnień swoich pracowników. Zdaniem BCC nie można dopuścić do takiej sytuacji tym bardziej, że obniżenie stawki procentowej budzi wątpliwości również co do zgodności tego rozwiązania z prawem unijnym. Obniżenie stawki procentowej poniżej aktualnego poziomu stanowiłoby naruszenie Dyrektywy Rady Europy nr 2002/10/WE, której 9 pkt określa, że żadne ujednolicenie struktur i akcyz nie powinno powodować zakłóceń konkurencji pomiędzy różnymi kategoriami wyrobów tytoniowych należących do tej samej grupy.

Ponadto Traktat Wspólnotowy, w części dotyczącej konkurencji, nie zezwala na zmiany zmniejszające konkurencyjność wyrobów i producentów na rynku oraz utrwalające pozycje dominujące niektórych podmiotów. BCC widzi możliwość zatrzymania wzrostu stawki procentowej akcyzy od papierosów na pewnym stałym poziomie oraz kontynuowanie dalszych podwyżek akcyzy na te wyroby poprzez wzrost stawki kwotowej. Racjonalnym rozwiązaniem wydaje się podniesienie obecnego poziomu stawki procentowej (33,70 proc. maksymalnej ceny detalicznej) do wysokości 35 proc.

Takie ukształtowanie stawek pozwoli na realizację zobowiązań wobec UE w zakresie opodatkowania akcyzą papierosów (od 1 stycznia 2009 r. poziom akcyzy na papierosy w wysokości 64 euro za 1000 sztuk w najbardziej popularnej kategorii cenowej) oraz zapewni stabilne wpływy budżetowe.

Model ten zapobiegnie wzrostowi przemytu wyrobów tytoniowych oraz zagwarantuje dostępność papierosów dla przedstawicieli wszystkich grup społecznych. Wskazywana przez BCC wysokość stawki procentowej znajduje swoje uzasadnienie w innych krajach Unii. W wielu z nich stawka procentowa jest wyższa niż 40 proc., a w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Finlandii przekracza nawet 50 proc. BCC zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o uwzględnienie jego stanowiska w pracach nad projektem zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz