zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jak rozliczyć koszty użyczenia samochodu ciężarowego

Zawarłem umowę użyczenia samochodu ciężarowego, który zamierzam użytkować w działalności gospodarczej. W umowie wskazano, że oprócz kosztów bieżącej eksploatacji samochodu będę ponosił również wydatki na zapłatę połowy rat (oraz należnych od nich odsetek) kredytu, który właściciel samochodu zaciągnął na jego zakup. Czy wszystkie te wydatki mogę zaliczyć do kosztów podatkowych?

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w bezpłatne używanie, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, oddanej mu w tym celu rzeczy - tak stanowi art. 710 kodeksu cywilnego. Z treści tego przepisu wynika, że cechą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność, choć oczywiście biorący rzecz do używania ponosi zazwyczaj zwykłe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem tej rzeczy.

PAMIETAJMY
Jeśli przedmiotem umowy użyczenia jest samochód ciężarowy wykorzystywany przez podatnika w działalności gospodarczej, wówczas zwykłe koszty eksploatacji tego samochodu (np. wydatki na paliwo, oleje silnikowe, konieczne naprawy itp.) mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ponoszone koszty, związane np. ze spłatą rat od kredytu, który użyczający zaciągnął na zakup samochodu, nie mieszczą się w kategorii zwykłych kosztów eksploatacji samochodu. W opinii niektórych organów podatkowych określone wydatki związane z ww. umową nie mogą być uznane za koszty podatkowe.

CO NA TO PRAKTYKA
Umowa użyczenia nie może nakładać na biorącego w używanie obowiązku żadnych świadczeń na rzecz dającego do bezpłatnego użytkowania. W przypadku ponoszenia przez biorącego w używanie należności ciążących z mocy prawa na właścicielu, należy uznać, że jest to przysporzenie majątkowe na rzecz właściciela. Umowę, na podstawie której biorący rzecz opłaca obciążenia użyczającego, należy uznać za umowę o odpłatne używanie. Do należności ciążących z mocy prawa na właścicielu samochodu należą:
  • spłata kredytu pobranego na zakup samochodu
  • spłata odsetek od kredytu
  • podatek od środków transportu
  • ubezpieczenie samochodu.
Opłaty te obciążają właściciela i nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu biorącego w używanie. (Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z 27 czerwca 2005 r., sygn. US.PD-I/415/1/92/05)

Jak widać, umowa zawarta przez podatnika jest w rzeczywistości rodzajem odpłatnej umowy - umową najmu lub dzierżawy (jej zapisy nakładają na podatnika obowiązek ponoszenia części kosztów związanych ze spłatą rat i odsetek od kredytu), przy czym wartość czynszu dzierżawnego została w tym przypadku określona nie w pieniądzu, ale w świadczeniu innego rodzaju.

Zgodnie z ogólną zasadą, podatnik, który na podstawie umowy najmu wykorzystuje w działalności gospodarczej samochód ciężarowy, może zaliczyć do kosztów podatkowych zwykłe koszty eksploatacji tego samochodu oraz wartość czynszu dzierżawnego.

Należy jednak pamiętać, że wydatki te muszą być racjonalne - tzn. mieć związek z uzyskaniem oraz zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu z działalności gospodarczej, odpowiednio udokumentowane, a ponadto nie mogą należeć do kategorii wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych, zawartych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Sławomir Liżewski
Autor jest konsultantem podatkowym

Podstawa prawna
  • art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • art. 710 i 714 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler