zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czy błędny numer faktury można poprawić notą korygującą

Czesław Kaczyński
doradca podatkowy

W marcu przez pomyłkę wystawiłem swojemu kontrahentowi fakturę VAT z błędnym numerem. Czy notą korygującą mogę poprawić numer faktury VAT?

Jeżeli podatnik po wystawieniu faktury VAT stwierdzi, że nadał fakturze błędny numer, to poprawienie tej pomyłki powinien dokonać poprzez wystawienie faktury korygującej VAT.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie) stanowi, że fakturę korygującą wystawia się także, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (§ 17 ust. 1 rozporządzenia).

WAŻNE
Podatnik (sprzedawca) powinien wystawić fakturę korygującą VAT nie tylko w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce czy kwocie podatku, lecz także w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Numer kolejny faktury, jak wynika z rozporządzenia, jest jedną z obligatoryjnych pozycji znajdujących się na fakturze VAT (§ 9 ust. 1 pkt 3). Z oczywistych względów wiedzę co do poprawności numeru kolejnego faktury VAT posiada jej wystawca.

Tym samym tylko wystawca faktury (sprzedawca) de facto może stwierdzić, czy numer wystawionej przez siebie faktury jest błędny, czy też nie. W takiej sytuacji, moim zdaniem, korekty błędnego numeru faktury może dokonać sprzedawca, wystawiając fakturę korygującą VAT.

Można oczywiście postawić pytanie: dlaczego błędnego numeru faktury VAT nie można poprawić notą korygującą? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w § 18 ust. 1 rozporządzenia, który określa kto i w jakich sytuacjach może wystawić notę korygującą.

WAŻNE
Notę korygującą wystawia nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą albo oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12 rozporządzenia.

Z literalnego brzmienia powyższego przepisu (patrz: ramka) wynika, że wystawienie noty korygującej przypisane jest wprost do kompetencji nabywcy.

Oznacza to, że wystawca faktury (sprzedawca) nie ma prawnej możliwości wystawiania not korygujących do własnych faktur VAT. To z kolei prowadzi do wniosku, że poprawienie błędu w numeracji własnej faktury VAT może być dokonane tylko fakturą korygującą.

Podstawa prawna
  • § 9 ust. 1 pkt 3, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr. 95, poz. 798)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz