zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Amortyzacja używanego samochodu osobowego

Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie z 16 kwietnia 2007 r., I-415/10/07

Stan faktyczny

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wprowadził on do ewidencji środków trwałych używany samochód osobowy, który był wykorzystywany przez pół roku. Zdaniem podatnika może on zastosować przyspieszoną amortyzację wynoszącą 40 proc. przez okres 30 miesięcy.

Pytanie podatnika

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną 40 proc. przez okres 30 miesięcy dla używanego samochodu osobowego?

Stanowisko urzędu

Na podstawie art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, z tym że okres amortyzacji w przypadku środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Samochód (osobowy lub ciężarowy) stanowiący środek trwały uznaje się, zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem pojazd był wykorzystywany przez co najmniej sześć miesięcy.

Na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że przed nabyciem przez niego tego pojazdu był on używany przez co najmniej sześć miesięcy, przy czym bez znaczenia jest jego stopień zużycia oraz na jakie cele był używany - czy do działalności gospodarczej, czy też prywatnie. Natomiast samochód ciężarowy lub osobowy uważa się za ulepszony, zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20 proc. wartości początkowej.

Zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 20 proc. Jeżeli samochód wymaga szczególnej sprawności technicznej, wówczas podstawowa stawka amortyzacyjna może być podwyższona współczynnikiem nie wyższym niż 1,4. Ponadto samochody używane i ulepszone mogą być amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

Jeżeli przedstawione wyżej warunki zostaną spełnione, nie ma przeszkód do naliczenia amortyzacji przy zastosowaniu stawki indywidualnej. Ponieważ minimalny okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (2,5 roku), maksymalna indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodów używanych lub ulepszonych wynosi 40 proc. W przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym samochód osobowy nie spełnia jednocześnie wszystkich poniższych warunków, tj.:
  • samochód winien być używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej - istnieje możliwość podwyższenia podstawowej stawki amortyzacyjnej przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 1,4
  • przed zakupem samochód był eksploatowany przez co najmniej pół roku - możliwa jest amortyzacja przy zastosowaniu stawki 40 proc.
  • przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych na ulepszenie w wysokości co najmniej 20 proc. wartości początkowej samochodu - można go amortyzować metodą liniową przy zastosowaniu stawki w wysokości
  • 40 proc.
W związku z powyższym stanowisko podatnika uważa się za nieprawidłowe, a amortyzację powinien on naliczać metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20 proc.Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler