zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Posiłki profilaktyczne a VAT

Małgorzata Breda
doradca podatkowy,
kierownik zespołu podatku VAT,
Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej

Karolina Gierszewska
konsultant podatkowy,
Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej

Czy pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaki został wykazany na fakturze dokumentującej nabycie posiłków profilaktycznych. Przepisy ustawy o VAT budzą w tym zakresie wątpliwości.

Sprawy wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych regulują przepisy kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r. Zgodnie z art. 232 tego kodeksu pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Jakie posiłki można uznać za profilaktyczne?

Rodzaje tych posiłków, wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. W myśl § 2 tego rozporządzenia posiłki powinny zawierać 50-55 proc. węglowodanów, 30-35 proc. tłuszczów, 15 proc. białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Tak więc tylko w przypadku spełnienia tych parametrów posiłki mogą być uznane za profilaktyczne.

Czy posiłki profilaktyczne są dostawą towarów

Samo nieodpłatne przekazanie pracownikom posiłku profilaktycznego (lub półproduktów do jego sporządzenia) nie stanowi dostawy towarów w świetle ustawy o VAT, gdyż ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika. Spółka, kupując posiłki profilaktyczne, a następnie nieodpłatnie wydając je pracownikom, realizuje obowiązek nałożony przepisami prawa pracy, który nie może stanowić czynności podlegającej przepisom ustawy o VAT.

WAŻNE
Co do zasady pracodawca powinien posiłki profilaktyczne samodzielnie sporządzać i wydawać pracownikom. Jeśli jednak nie może tego z różnych względów dokonać, powinien zapewnić pracownikom otrzymanie ich w postaci dania na wynos ze stołówek czy też firm cateringowych. Może także umożliwić samodzielne ich przygotowanie przez pracowników z otrzymanych od pracodawcy produktów.

Nasuwa się jednak pytanie o podatek naliczony. Czy pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaki został wykazany na fakturze dokumentującej nabycie omawianych posiłków? Wątpliwości pojawiają się na tle dwóch przepisów: art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

 Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z przepisu tego wynika, że podatek naliczony podlega odliczeniu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zasada powiązania podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi wyłącza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli wykorzystywania ich do czynności zwolnionych z podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podatnik może jednak obniżyć podatek należny o podatek naliczony w przypadku, gdy nabycie towaru lub usługi zostało dokonane w celu jego wykorzystania przy sprzedaży opodatkowanej, do której zrealizowania podatnik w ramach swego przedsiębiorstwa posługuje się czynnościami niepodlegającymi VAT. Nieodpłatne wydawanie posiłków profilaktycznych pracownikom, mimo że stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT (jest to obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów prawa pracy), bezpośrednio służy wykonywaniu działalności opodatkowanej.

Zatem podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie produktów do posiłków, które pracodawca sam skomponuje dla pracowników lub które im przekaże. Pod warunkiem oczywiście, że będą one spełniały wymogi dla posiłków profilaktycznych określone w cyt. już rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r.

Wszystko zależy od rodzaju usługi

Ustawodawca określił przypadki, w których pomimo związku konkretnego zakupu z opodatkowaną dostawą lub opodatkowanym świadczeniem usług podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, a więc nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów lub usług. Przechodzimy tu do drugiego z przepisów, które rodzą w zakresie posiłków profilaktycznych problem.

Otóż zgodnie z przywołanym art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki oraz nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób).

WAŻNE
Czy podatnik traci prawo do odliczenia, gdy posiłków profilaktycznych nie komponuje sam, a zamawia je dla pracowników od podmiotów zewnętrznych? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy od zewnętrznego kontrahenta nabywamy usługę gastronomiczną, usługę stołówkową czy też może usługę dostarczania posiłków.

Z powyższego przepisu wynika, iż podatnik, co do zasady, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia usług gastronomicznych. Ustawodawca nie podaje jednak w tym wypadku odpowiedniego symbolu PKWiU.

Wnioski

Przepisy ustawy o VAT, identyfikując towary i usługi, odsyłają podatników do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji. Odwołanie się zatem do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (PKWiU) wydaje się w tym miejscu jak najbardziej odpowiednie, a wręcz niezbędne.

Dlatego też posłużenie się terminologią, jaką stosuje PKWiU (rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r., DzU. nr 89, poz. 844) określająca grupowanie 55.3 jako usługi gastronomiczne, pozwala - zdaniem autora - wyciągnąć wniosek, że ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy tylko i wyłącznie usług gastronomicznych o symbolu PKWiU 55.3. Według tej samej klasyfikacji usługi stołówkowe oraz usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych należą do oddzielnego od usług gastronomicznych grupowania PKWiU 55.51.10.

W związku z tym, gdy z faktury VAT wynika, że zakup przez podatnika posiłków profilaktycznych stanowi dla sprzedawcy usługę mieszczącą się w zakresie usług stołówkowych lub usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu tych usług.

Podstawa prawna
  •  art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz