zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej

Tomasz Adamiec
prawnik w Kancelarii Doradztwa Prawnego

Jestem podatnikiem VAT czynnym. Niedawno, ze względu na korzystną cenę, sprzedałem środki trwałe za kwotę 300 tys. zł rolnikowi ryczałtowemu (sprzedaż zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Czy wobec tego jednorazowa sprzedaż zobowiązuje mnie do zainstalowania kasy fiskalnej?

Zasadą systemu VAT jest, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Jednocześnie należy zauważyć, iż art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez pojęcie sprzedaży rozumie zarówno odpłatną dostawę towarów, jak i odpłatne świadczenie usług.

Do 31 czerwca 2007 r. zwalnia się podatników, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (zmienionego rozporządzeniem z 22 grudnia 2006 r., Dz.U. nr 243, poz. 1768), z obowiązku ewidencjonowania, jeżeli kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

WAŻNE
Podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie z zastosowaniem co najmniej 1/5 liczby kas rejestrujących, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

Zwolnienie, o którym mowa, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2007 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (§ 3 ust. 5 rozporządzenia).

Podatnik, dokonując w lutym 2007 r. sprzedaży środków trwałych na rzecz rolnika ryczałtowego za kwotę 300 00 zł, zobowiązany jest po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2007 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, a więc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia września, do zainstalowania kasy fiskalnej.

Wobec tego Czytelnik, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kasy rejestrującej. Należy też uwzględnić zasadę, że kasa powinna być zainstalowana w miejscu prowadzenia sprzedaży.

Podstawa prawna
  1.  art. 2 ust. 22, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  2.  § 3 ust. 5, § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375 ze zm.)Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny