zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Darowizna a VAT

Marek Piotrowski
prawnik,
doradca podatkowy

Kiedy dokonana przez podatnika VAT darowizna towarów podlega VAT?

Powszechną w obrocie gospodarczym czynnością jest odpłatna dostawa towarów, czyli przekazanie towarów do rozporządzania jak właściciel. Niemniej równolegle do tej ogólnej regulacji definiującej dostawę towarów ustawodawca wskazuje na sytuacje szczególne, skutkujące uznaniem dokonanej czynności za odpłatną dostawę towarów, mimo że czynność ta w rzeczywistości jest darowizną.

Wśród tych zdarzeń wskazano na przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w tym: - przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także - wszelkie inne przekazanie towarów, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest uznanie dostawy towarów za darowiznę w sytuacji, w której podatnikowi w stosunku do tych towarów przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w całości lub części. Warto podkreślić, że decydujący jest fakt przysługiwania prawa do obniżenia podatku należnego, a nie faktyczne z niego skorzystanie. Niemniej z zakresu omawianego przepisu wyłączone zostały darowizny towarów uznanych za drobne prezenty, próbki, a także drukowane materiały informacyjne, przy zachowaniu szczegółowych warunków uznania towarów za te przedmioty w rozumieniu ustawy o VAT.

Spełnienie wskazanych warunków skutkuje opodatkowaniem dokonanej przez podatnika darowizny, przy czym podstawę dla opodatkowania takiej czynności stanowi cena nabycia towarów stanowiących przedmiot darowizny, a gdy nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów.

Warto również wspomnieć o szczególnym obowiązku podatnika, który obdarowuje swoich pracowników, do wystawienia faktury wewnętrznej. Szczegółowe wymagania co do sporządzenia faktury wewnętrznej ustala rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna
  •  art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, 2, 3, art. 29 ust. 10, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

WAŻNE
8 maja br. weszło w życie rozporządzenie MF określające nowe wzory zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie do celów podatkowych. Nowe wzory formularzy podatkowych to: l CFR-1 - zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie do celów podatkowych (certyfikat rezydencji); l CFR-2 - zaświadczenie o miejscu zamieszkania do celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy).

Podstawa prawna
  • art. 306n ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych, wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. nr 72, poz. 482)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz