zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Dwóch nabywców

Tomasz Adamiec
prawnik w Kancelarii Doradztwa Prawnego

Spółka, w której jestem wspólnikiem, podpisała umowę na zakup kserokopiarki. Sprzedawca wystawił fakturę VAT, w której podał obie spółki jako nabywców wraz z danymi adresowymi i numerami NIP i przekazał oryginał w jednym egzemplarzu. Czy możliwe jest odliczenie VAT z faktury zakupu wystawionej na dwóch nabywców? Czy każda ze spółek ma prawo odliczyć po 50 proc. VAT? Czy taka faktura jest poprawna?

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Pożytki i przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów, w takim samym stosunku, w jakim współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniami).

Kwotę VAT naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przepis § 9 ust. 1 Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) określa minimalną zawartość faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży. Jeżeli faktura zawiera wszystkie wymagane elementy, jest prawidłowa.

Gdy dwaj nabywcy kupują wspólnie kserokopiarkę, z której będą w jednakowym stopniu korzystać, i ponoszą koszty zakupu w połowie, prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony przysługuje im również w równych częściach. W dokumentacji spółki powinna znajdować się kserokopia oryginału faktury, na podstawie której odliczono podatek naliczony, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym przechowywany jest oryginał faktury VAT, a także opisem odnoszącym się do procentowego udziału VAT naliczonego podlegającego odliczeniu.

Podstawa prawna
  •  art. 195 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 26, poz. 93 ze zm.) w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  •  rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku (...) (Dz.U. nr 95, poz. 798 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler