zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Nie będzie nowego podatku od samochodów

Poseł pyta

Poseł Maria Zbyrowska powołała się na jedną z podkarpackich gazet, która poinformowała, że prawdopodobnie w marcu przyszłego roku wszyscy właściciele samochodów będą płacić nowy podatek do budżetu państwa. Nowy podatek ma zastąpić akcyzę od samochodów.

Jak informuje prasa, podatek od samochodów uderzy w kierowców znaczniej niż 12-procentowy odpis składki ubezpieczeniowej na leczenie ofiar wypadków drogowych. Posłanka stwierdziła, że prawdopodobnie rząd chce uchronić się przed sprowadzaniem starych samochodów do Polski, o wartości celnej 100 euro oraz chce zastąpienia wysokiej akcyzy od starych aut, sprowadzanych prywatnie. Mając powyższe na względzie, zwróciła się ona z interpelacją poselską do Ministra Finansów, zapytując:
  • Od czego będzie zależeć wysokość nowego podatku?
  • Czy już Ministerstwo Finansów wyznaczyło termin wprowadzenia podatku od samochodów?
  • Czy wejdzie w życie podatek ekologiczny?
Minister odpowiada

Od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej do chwili obecnej podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie podatku akcyzowego od samochodów osobowych jest ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek akcyzy (Dz.U. nr 87, poz. 825 ze zm.).

W świetle niniejszych regulacji akcyzie podlegają wszystkie samochody osobowe (nowe i używane) niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Biorąc jednak pod uwagę wszczęte przez Komisję Europejską 13 lipca 2005 r. postępowanie naruszeniowe w trybie art. 226 TWE oraz sprawę C-313/05 mającą za przedmiot wniosek o wydanie na podstawie art. 234 TWE orzeczenia w trybie prejudycjalnym, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o podatku od samochodów, który od 21 lipca 2006 r. był przedmiotem prac parlamentarnych.

Wydane 18 stycznia br. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zapytania prejudycjalnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie zgodności polskich przepisów z zakresu opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym z prawem wspólnotowym C-313/05 (Brzeziński) nie kwestionuje, co do zasady, opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych. Podatek akcyzowy jako taki nie został uznany przez ETS za nielegalny czy niezgodny z prawem wspólnotowym.

Zastrzeżenia Trybunału dotyczyły jedynie niezgodności z art. 90 TWE w zakresie, w jakim kwota podatku akcyzowego nakładana na samochody używane starsze niż dwuletnie, czyli te, dla których zgodnie z rozporządzeniem stawki akcyzy wzrastają wraz z wiekiem pojazdu, przewyższa kwotę podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych używanych samochodów zarejestrowanych w kraju. O możliwości zwrotu zapłaconego podatku można zatem mówić jedynie w odniesieniu do kwoty przewyższającej podatek zawarty w cenie takiego jak sprowadzony samochodu krajowego.

Wskazać należy, że Minister Finansów w rozporządzeniu z 10 listopada 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. nr 210, poz. 1551) wprowadził zmianę polegającą na zastosowaniu dwóch stawek akcyzy bez względu na wiek i miejsce pochodzenia pojazdu: 13,6 proc. dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 oraz 3,1 proc. dla pozostałych. Wspomniane orzeczenie ETS nie daje podstawy do niepłacenia podatku akcyzowego.

Tym bardziej że od 1 grudnia 2006 r. w przypadku samochodów starszych niż dwuletnie kwestionowany sposób ustalania stawki według wzoru z rozporządzenia (wzrostu stawki wraz z wiekiem pojazdu) nie znajduje już zastosowania. Mając na uwadze powyższe, 29 stycznia br. został wystosowany wniosek z prośbą o wycofanie z prac Sejmu rządowego projektu ustawy o podatku od samochodów. (Odpowiedź na interpelację nr 6166).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler