zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Poseł pyta

Jak podkreślił poseł Wiesław Andrzej Szczepański, w ostatnich dniach ubiegłego roku po ulicach wielu miast jeździło zdecydowanie mniej taksówek. Kierowcy boją się przekroczyć limit przychodów, który 3 lata temu Ministerstwo Finansów określiło na 10 000 euro.

Taksówkarz, który w ciągu roku zarobi więcej chociażby o złotówkę, automatycznie staje się płatnikiem VAT. Przez ostatnie 3 lata znacznie wzrosły koszty funkcjonowania taksówek, a spadł kurs euro. W tym czasie limit przychodów nie uległ zmianie. Wyznaczenie granicy w wysokości 10 000 euro, która oznacza przejście na VAT, jest polskim wynalazkiem. W licznych krajach unijnych ten próg sięga 35 000 euro.

Zdecydowana większość taksówkarzy nie decyduje się przejść na VAT, bo jest on znacznie wyższy. Trzeba wtedy raz w miesiącu rozliczyć się z fiskusem, prowadzić księgowość, a taksówkarze nie mają prawa odliczyć od podatku paliwa oraz napraw samochodów. W związku z tym poseł zwrócił się z następującymi pytaniami: w Czy Pani Premier dostrzega problem zbyt niskiego limitu przychodów nieobjętych VAT dla taksówkarzy? w Czy Ministerstwo zamierza w 2007 r. ten próg podwyższyć?

Minister odpowiada

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik stwierdził, że w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nasz kraj został zobowiązany do dostosowania ustawodawstwa krajowego do prawa obowiązującego we Wspólnocie Europejskiej m.in. w zakresie podatków pośrednich.

Oznaczało to dostosowanie polskich przepisów w zakresie VAT do postanowień VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC ze zm.). Zgodnie z art. 24 (2)(a) tej dyrektywy roczny limit obrotów uprawniający do zwolnienia z podatku od wartości dodanej wynosi 5000 euro. Polska w stanowisku negocjacyjnym wystąpiła o jego podwyższenie.

W wyniku negocjacji Polska otrzymała zgodę na stosowanie wyższego limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT, tj. w wysokości 10 000 euro. Wynegocjowany przez Polskę limit jest zatem o 5000 euro wyższy niż limit obrotów wynikający z regulacji dyrektywy, co umożliwia korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT znacznie większej liczbie podatników, niż miałoby to miejsce w przypadku zastosowania limitu obrotów określonego w dyrektywie Rady. 1 stycznia 2007 r. VI Dyrektywa została zastąpiona Dyrektywą Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE ze zm.).

Jak wynika z obecnie obowiązującej dyrektywy, limit obrotów uprawniający do zwolnienia z podatku od wartości dodanej został zachowany na poziomie 5000 euro. Uwzględniając powyższe, brakuje podstaw do podwyższenia obowiązującego w Polsce limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT.

Przepisy ustawy o VAT zawierają regulacje, na podstawie których podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług taksówek osobowych mogą dokonywać rozliczeń VAT w sposób uproszczony. Mianowicie podatnicy świadczący usługi taksówkowe mają możliwość korzystania z opodatkowania ww. usług w formie ryczałtu według stawki podatku 3 proc.

Uproszczenia te mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz zmniejszenie kosztów dotyczących wypełniania obowiązków związanych z VAT przez tych podatników. Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu składają skrócone deklaracje podatkowe. Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, co oznacza, że wybór rozliczania VAT w formie ryczałtu bądź na zasadach ogólnych należy do podatnika.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT, który obecnie znajduje się w Sejmie, przewiduje wprowadzenie jako generalnej zasady kwartalnego rozliczania VAT. Podatnicy będą mogli jednak nadal wybrać rozliczanie miesięczne. (Odpowiedź na interpelację nr 6203).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja