zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 8/2004
DATA WYDANIA: 2004-02-16
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (cz. 3)
Czas pracy
Prawo do urlopu przy pracy sezonowej
Więcej informacji w umowie o pracę
Z wokandy
Zawarcie przedwstępnej umowy o pracę
Wynagrodzenie za czas choroby

Zakup nieruchomości
Przedłużenie terminu wydawania bonów paliwowych
Zmiany i innowacje podatkowe– podatki 2004
Korekta dokumentów sprzedaży
Czy umowę o przyznanie pomocy z programu SAPARD należy zarejestrować
Jakie skutki w VAT wywołuje sprzedaż towarów po cenie niższej od ceny zakupu
Zwolnienie od podatku sprzedaży komputerów dla szkół
Czy kradzież przedmiotu leasingu skutkuje utratą prawa odliczenia podatku
Zakup paliwa do samochodu

Jak wyceniać niefinansowe aktywa trwałe
Nabycie nieruchomości w księgach spółki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Degresywna metoda amortyzacji środków trwałych
Czy można obniżać indywidualne stawki amortyzacyjne
informacja
Czy skradziony utarg jest kosztem
Ewidencja przebiegu pojazdu dla udziałowca i pracownika

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak ustalić wysokość przychodu z najmu
Gdzie ewidencjonować zakupy odczynników przy świadczeniu usług laboratoryjnych
Nabycie nieruchomości na potrzeby firmy
Rozcinajmy Dzienniki Ustaw
Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze działu spadku
Obowiązek udowodnienia sposobu wykorzystania pieniędzy ze sprzedaży domu
Czy odstąpienie od odsetek z tytułu opóźnienia w płatnościach powoduje powstanie przychodu u dłużnika
Utrata prawa do ryczałtu w przypadku wynajęcia składnika majątku firmy
Czy niezwrócona przez kontrahenta kaucja może stanowić koszt uzyskania przychodów
Zwrot nadpłaty podatku na aktualny numer rachunku bankowego
Ulgi w rozliczeniu za 2003 rok– wybrane wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zmniejszanie i zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych (cz. 3)
Prawa i obowiązki płatników składek
Składki ZUS a praca tymczasowa w Hiszpanii
Wyjawienie majątku płatnika
Ustawa o NFZ obowiązuje tylko do końca roku
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz