zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 3/2005
DATA WYDANIA: 2005-01-17
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Kolizja drogowa pojazdów stanowiących własność tego samego podmiotu
Sposób prowadzenia działalności gospodarczej
Niedozwolone naśladownictwo towarów
Zmiany w prawie przewozowym
Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Obowiązek informowania o spełnieniu wymagań proekologicznych
Umorzenie zaległości podatkowej

Karta ewidencji czasu pracy
Praca przy komputerze w czasie ciąży
Zarząd spółki – umowa o pracę czy kontrakt menedżerski
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych
Z wokandy
Pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Refundacje z Funduszu Pracy

Zmiany w VAT i podatku akcyzowym
Transakcje wewnątrzwspólnotowe
Odliczenie częściowe VAT
Czy rozpowszechnianie katalogów podlega VAT
Ewidencja w zakresie VAT
Fundacja na gruncie ustawy o VAT

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy składki na ubezpieczenia na życie pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu
Koszty postępowania sądowego a koszty uzyskania przychodu
Aspekty podatkowe wydatków na nabycie wierzytelności
Strata poniesiona w związku ze sprzedażą wierzytelności
Kiedy wypłaty z tytułu umowy o pracę można zaliczyć do kosztów podatkowych
Rozliczanie różnic kursowych przy pochodnych instrumentach finansowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmiana rozporządzenia w sprawie księgi przychodów
Ewidencja przychodów i wykaz środków trwałych u ryczałtowca
Zwolnienie dla stypendiów przyznanych przez organizacje pożytku publicznego
Nowe wzory formularzy w 2005 r.
Podróże służbowe w kraju i za granicą
Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych a zwolnienie z podatku
Skutki podatkowe przenoszenia środków między subfunduszami w funduszu inwestycyjnym
PIT-28 – rozliczenie roczne ryczałtowca
Ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS
Dowód wewnętrzny przy skupie surowców wtórnych
Serwis Wydawniczy - Książki

Różnice inwentaryzacyjne w ewidencji księgowej
Anulowanie odsetek za zwłokę
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych
Ilość artykułów w wydaniu: 40
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz