zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 5/2005
DATA WYDANIA: 2005-01-31
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Sposoby zaliczenia wpłaty otrzymanej od dłużnika
Czy sąd może zmienić wartość przedmiotu sporu
Licytacja nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego
Czy zakład energetyczny odpowiada za przerwę w dopływie prądu
Obliczanie oraz przywracanie terminów w prawie podatkowym

Ograniczenia wypowiadania umów o pracę
Praca w godzinach nadliczbowych w równoważnym czasie pracy
Zawieranie kolejnych umów terminowych z pracownikami tymczasowymi
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy
Pierwsze refundacje w ramach SPO RZL
Z wokandy
Rekrutacja pracowników a ochrona danych osobowych

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT
Czy nieodpłatne przekazanie inwestycji w obcych środkach trwałych podlega VAT
Sposób rozliczania nadpłat i niedopłat czynszów w spółdzielni mieszkaniowej
Dotacje przedmiotowe i podmiotowe

Wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Koszty i przychody w spółce z tytułu wynajmu nieruchomości
Rozliczanie przychodów spółki w branży budowlanej
Prace rozwojowe w firmie
Moment rozpoczęcia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (prac rozwojowych)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę
Jak opodatkować nagrody jubileuszowe dla pracowników
Kiedy nieodpłatne świadczenia podlegają opodatkowaniu
Jak rozliczyć przychód z praw autorskich
Kary umowne – aspekty podatkowe
Serwis Wydawniczy - Książki
Ewidencjonowanie przychodów ze sprzedaży towarów i usług

Aktualizacja wartości towarów oraz ich wycena na dzień bilansowy
Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004
Ilość artykułów w wydaniu: 30
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz