zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 6/2005
DATA WYDANIA: 2005-02-07
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Co nowego w prawie
Umowa barteru w obrocie gospodarczym
Umocowanie pracownika do dokonywania czynności w imieniu firmy
Uprawniony z weksla a kwestia osobowości prawnej
Z wokandy
Druga runda składania wniosków do Działania 1.3 SPO WKP
Zmiana procedury uproszczonej udzielania zamówień w ramach SPO WKP
Działalność na imię obojga małżonków – zmiana wpisu

Eksport towarów
Umowa barterowa i jej konsekwencje w VAT
Zwrot VAT po wykreśleniu z rejestru podatników
Rozliczenie VAT przez wydawnictwa dokonujące wysyłki książek lub czasopism specjalistycznych
Dokumentowanie zakupów i sprzedaży w VAT

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak rozliczyć przychód powstały z tytułu umowy barterowej
Podatkowe konsekwencje wymiany używanego środka trwałego na nowy
Koszty funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej a koszty uzyskania przychodu
Kiedy wydatki na pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową są kosztem
Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dostosowujące do ustawy o VAT

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przekazanie surowców i materiałów na potrzeby pozarolniczej działalności
Serwis Wydawniczy - Książki
Dokumentowanie wydatków z tytułu niewprowadzonego do ewidencji środka trwałego
Informacja PIT-11/8B za 2004 r.
PIT-40 – roczne obliczenie podatku przez płatnika
Transakcje barterowe w księdze przychodów i rozchodów

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika a składki
Umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi a podstawa wymiaru składek
Odmowa wystawienia druku ZUS Rp-7
Ustalanie prawa do renty wypadkowej a okresy składkowe i nieskładkowe
Orzekanie o niezdolności do pracy
Z wokandy
Zmniejszanie i zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych (cz. 2)
Orzekanie o niezdolności do pracy

Handel zagraniczny na zasadzie wymiany
Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004

Tabelaryczny wykaz zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler