zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 8/2005
DATA WYDANIA: 2005-02-21
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakładanie i prowadzenie stowarzyszeń – zagadnienia ogólne
Czy fundator może odwołać członków organów fundacji
Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT od umowy zamiany
Czy można wypowiedzieć umowę licencyjną zawartą na czas oznaczony
Dochodzenie roszczeń o zapłatę w postępowaniu sądowym (cz. 2)

Ratalne odliczanie podatku naliczonego
Działalność statutowa fundacji na gruncie ustawy o VAT
Zwrot VAT podróżnym
Kasy rejestrujące w 2005 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Fundacje i stowarzyszenia – wybrane problemy
Czy działalność fundacji polegająca na rozwijaniu tożsamości europejskiej jest uprzywilejowana
Nowe obowiązki obdarowanych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Konsekwencje podatkowe darowizn dokonywanych przez spółkę z o.o.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stowarzyszenia i fundacje w pytaniach Czytelników
Czy diety i zwrot kosztów dla członków stowarzyszenia są wolne od podatku
Usługi o charakterze doradczym i marketingowym a działalność gospodarcza
Koszty powypadkowe samochodu ciężarowego nieobjętego ubezpieczeniem autocasco
Wybrane aspekty podatkowe dotyczące majątku spółki cywilnej
Zastrzeżenie odsetek za zwłokę w transakcjach handlowych
Serwis Wydawniczy- Książki

Zwrot kosztów przejazdu osobie wezwanej przez ZUS
Praca za granicą a podstawa wymiaru emerytury
Zbieg tytułów do ubezpieczeń
Współmałżonkowie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
Obowiązek zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych pracowników tymczasowych
Ubieganie się o prawo do wcześniejszej emerytury przy braku dokumentacji
Zgłoszenie płatnika składek
Zmiany w zakresie zasiłków chorobowych

Dostawy niefakturowane w ewidencji księgowej
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w stowarzyszeniu
Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004
Ilość artykułów w wydaniu: 31
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja