zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 9/2005
DATA WYDANIA: 2005-02-28
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Postępowanie w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości
Pomoc finansowa na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
Zgłoszenie aktualizacyjne w razie zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego
Obrót towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi
Wątpliwości związane z wiążącymi interpretacjami
Jak prawidłowo oznaczyć nieruchomość
Wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady
Obowiązek oznaczania ceną towarów

Wypadek przy pracy a zwolnienie lekarskie
Czy można z chorym pracownikiem rozwiązać umowę bez wypowiedzenia
Prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych przy działalności gospodarczej
Czy można ustnie wnieść pozew do sądu pracy
Odprawa rentowa dla pracownika całkowicie niezdolnego do pracy
Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
Z wokandy
Czy dodatek zmianowy można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu
Postępowanie w razie wypadku przy pracy

Nowelizacja przepisów wykonawczych
Zwrot podatku od towarów i usług
Procedura opodatkowania marży u dostawcy
Zwrot VAT w eksporcie towarów
Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe
Pośrednictwo przy grach losowych
Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomością
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży biletów
Premie pieniężne wypłacane nabywcom – skutki w VAT
Odliczenie VAT za media

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy zakup programu do nauki języka obcego (SITA) jest kosztem podatkowym
Brak ustawowego obowiązku przesyłania podmiotom krajowym CIT-7 a odliczenie uiszczonego podatku
Rok podatkowy i rachunkowy a likwidacja spółki
Zakończenie roku podatkowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy we wspólnym zeznaniu można odliczyć wydatki zmarłego małżonka
Przychody w walucie obcej za usługi wykonywane w Polsce na rzecz osoby zagranicznej
Wynagrodzenia i diety wypłacane ze środków PHARE
Podatkowe aspekty umowy leasingu
Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zaległe wpłaty na fundusz socjalny
Odsetki w prawie podatkowym

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004

Umowy, formularze, deklaracje

Umowy nienazwane w obrocie gospodarczym
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny