zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 18-19/2004
DATA WYDANIA: 2004-04-26
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wypłata wynagrodzenia chorobowego
Nowe regulacje w prawie pracy od 1 maja 2004 r.
Niepełnosprawny pracownik w zakładzie pracy
Zatrudnianie uczniów
Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności
Wprowadzenie w firmie regulaminu wynagradzania
Z wokandy

Eksport i import po 1 maja 2004 r.
Prawo do odliczenia podatku
VI Dyrektywa a polska ustawa – zasady i kontrowersje
Nowe warunki zwrotu podatku
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT
Terminy odliczenia podatku

Długoterminowe umowy o usługi budowlane (cz. 1)
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – wybrane zagadnienia
Zakup nieruchomości rozliczany w euro
Wartość rzeczowych składników aktywów

Podatek dochodowy od osób prawnych

Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wierzytelność – aspekty podatkowe
Czy wartość niedoborów w dostawach paliw stanowi koszt uzyskania przychodów
Dostosowanie regulacji podatkowych do rozwiązań unijnych
Koszty eksploatacji składnika majątkowego nabytego na współwłasność
Czy zniszczony wskutek wypadku sprzęt komputerowy stanowi koszt spółki

Obowiązek respektowania prawa wspólnotowego przez krajowe ustawy podatkowe
Unia celna państw członkowskich
Statut Europejskiej Spółdzielni

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jeszcze raz o zasadach rozliczania podatku liniowego
Zakres zastosowania polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Co się zmieni w PIT po wejściu do Unii Europejskiej
Jak dokumentować kradzież towarów handlowych – sprzeczne wyroki sądowe
Wydatki z tytułu korzystania z lokalu posiadanego bez stosownych umów ze spółdzielnią mieszkaniową
Zwolnienie dla przychodów osiągniętych w następstwie wykonania umów offsetowych
Odliczenie darowizny na rzecz Kościoła przy korzystnych wyjaśnieniach urzędu skarbowego
Wykorzystanie przy świadczeniu usługi nieodpłatnie otrzymanych materiałów
Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności na podstawie postanowienia o otwarciu postępowania układowego
Serwis Wydawniczy. Książki

Podatki, opłaty, procedury

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym w związku z przystąpieniem do UE
Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ podatkowy
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
Czy urząd skarbowy może dokonać oględzin mieszkania
Jak uzyskać podpis elektroniczny

Indywidualne konta emerytalne i pracownicze programy emerytalne – projekty ustaw
Obowiązki zakładu pracy w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 r.
Prawo pracownika zatrudnionego w Niemczech do świadczeń rodzinnych
Warunki otrzymania renty okresowej
Spłata zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w układzie ratalnym
Z wokandy

VAT od 1 maja 2004 r.
Ilość artykułów w wydaniu: 47
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny