zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 11/2005
DATA WYDANIA: 2005-03-14
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji tachografów samochodowych
Zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
Odpowiedzialność cywilnoprawna organów zarządzających spółkami kapitałowymi
Jaki jest zakres umowy o udzielenie licencji
Wymiana starych praw jazdy
Umowa know-how jako umowa nienazwana

Wynagrodzenie prowizyjne dla przedstawicieli handlowych
Choroba pracownika a zwolnienia grupowe
Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia
Czy pracodawca może zlecić pracownikowi pranie odzieży roboczej
Okres pobierania zasiłku socjalnego a uprawnienia pracownicze
Poselski projekt zmian w kodeksie pracy
Z wokandy
Stosunek pracy pod ochroną (cz. 1)

Opodatkowanie transakcji sprzedaży zawartej w ramach umowy komisu
Stawka VAT na fakturze potwierdzającej zapłatę przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług niepodlegających opodatkowaniu
Opodatkowanie VAT opłat za nielegalny pobór energii
Opodatkowanie usług faktoringu
Podatek od towarów i usług w 2005 roku – konferencja BDO

Wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Reklama produktu leczniczego a koszty uzyskania przychodów
Kiedy mamy do czynienia z należnościami licencyjnymi
Celowa emisja akcji – konsekwencje podatkowe
Emisja akcji a koszty uzyskania przychodu
Wydatki na usługi medyczne na rzecz członków zarządu a koszty uzyskania przychodu
Darowizny na Kościół Katolicki – odliczenie z limitem czy bez

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Inwestycje w obcych środkach trwałych
Obowiązki płatnika wypłacającego nagrody w konkursie
Faktura zaliczkowa a przychód z działalności gospodarczej
Koszty zastępstwa procesowego
Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie i w formie spółki jawnej
Zwrot kosztów za jazdy lokalne po 1 maja 2004 r.
Skutki podatkowe refundacji kosztów podjęcia działalności gospodarczej
Wydatki na rozmowy telefoniczne wspólnika spółki cywilnej a koszty

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – aspekty praktyczne
Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz