zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 13/2005
DATA WYDANIA: 2005-03-28
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Prawa i obowiązki stron umowy najmu lokalu
W jaki sposób organ egzekucyjny sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji
Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej oraz wycofanie wkładów a pcc

Złożenie wypowiedzenia przed upływem 6 miesięcy zatrudnienia a okres wypowiedzenia
Czas pracy pracowników zatrudnionych w aptekach
Czy można opłacić polisy na życie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Wycofanie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron
Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy zaliczany do nagrody jubileuszowej
Skutki finansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnych
Z wokandy
Stosunek pracy pod ochroną (cz. 2)

Mały podatnik w ustawie o podatku od towarów i usług
Świadczenie usług na towarze powierzonym
Odliczanie podatku naliczonego z faktur za usługi powszechne
Brak prawa do odliczenia przy zakupie samochodu osobowego na własne potrzeby
Dostawa budynku używanego i ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu
Samofakturowanie – wystawianie faktur przez nabywcę

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wartość początkowa środków trwałych
Rozliczenie straty przy połączeniu spółek
Likwidacja nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego
Ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji po 1 stycznia 2005 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Świadczenia na rzecz pracowników związane z ich wypoczynkiem
Kiedy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku
Obowiązki wspólnika spółki jawnej występującego ze spółki
Czy można odliczyć darowiznę od podatku liniowego
Czy VAT naliczony od przeglądu technicznego i naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu stanowi koszt
Co zrobić z niesprzedanym towarem handlowym
Do jakiego źródła przychodów zakwalifikować najem lokali spółki cywilnej
Serwis Wydawniczy- Książki

Prenumerata w księgach rachunkowych
Akcje kupione za kredyt bankowy
Wartość aktywów netto jako miara wartości przedsiębiorstwa

Umowy, formularze, deklaracje

PIT-37 i PIT-38 za 2004 r. – przykłady wypełnienia
PIT-38
Ilość artykułów w wydaniu: 34
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler