zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 14/2005
DATA WYDANIA: 2005-04-04
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Opłaty związane z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Zastaw na składniku majątkowym jako forma zabezpieczenia wierzytelności
Strata w majątku firmy – wypłata odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu
Muzyka w zakładzie fryzjerskim – czy należy uiszczać opłaty licencyjne
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną a zwolnienie z podatku od spadków i darowizn
Kiedy zobowiązanie podatkowe może być potrącone

Opakowania zwrotne w VAT
Opodatkowanie VAT nabycia w UE nowego środka transportu
Kiedy należy rejestrować w kasie fiskalnej zaliczki otrzymane przed wykonaniem usługi
Czy można przechowywać faktury w formie elektronicznej
Usługi na ruchomym majątku rzeczowym świadczone na rzecz kontrahenta z UE – miejsce opodatkowania
Likwidacja działalności a VAT
Forum podatkowe 2005 – konferencja Polskiej Akademii Rachunkowości

Podatek dochodowy od osób prawnych

Majątek firmy a podatek dochodowy od osób prawnych
Skutki przekazania części wartości aportu na kapitał zapasowy
Czy opłata skarbowa związana z uzyskaniem koncesji stanowi koszt podatkowy
Czy zakup pracownikom biletów miesięcznych i miejsc parkingowych stanowi koszt podatkowy pracodawcy
Czy majątek odzyskany przez spółkę podlega opodatkowaniu
Formularze CIT-ST i CIT-ST/A

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów z papierów wartościowych w PIT-38
Wypłata nagrody z zysku spółki na rzecz prokurenta
Jak udokumentować darowiznę na Kościół
Wartość początkowa środka trwałego – wydatki na adaptację sfinansowane kredytem
Obowiązki płatnika związane z wypłatą należności wynikających z umowy zlecenia
Utracona zaliczka na rzecz kontrahenta a koszty uzyskania przychodów
Wydatki na wyposażenie pensjonatu a koszty
Serwis Wydawniczy - Książki

Umorzona kwota pożyczki a podstawa wymiaru składek
Kiedy osobie prowadzącej działalność gospodarczą będzie przysługiwać świadczenie przedemerytalne
Emerytura dla dziennikarza
Odszkodowanie za wypadek przy pracy
Podstawa wymiaru emerytury przy kontrakcie za granicą
Transfer emerytur i rent przysługujących osobom zamieszkałym w państwach członkowskich
Z wokandy
Błędne dane w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczeń
Usprawnienie systemu finansowego PFRON

Inwentaryzacja stanu rozrachunków między kontrahentami zagranicznymi
Wartość firmy – ujęcie bilansowe i podatkowe
Wycena i ewidencja zmian majątku trwałego w jednostkach budżetowych
Ilość artykułów w wydaniu: 40
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz