zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 16/2005
DATA WYDANIA: 2005-04-18
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zmiana wysokości wpisu od odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Kto jest odpowiedzialny za zapłatę abonamentu RTV
Czy należy uiszczać opłaty za spalanie paliw
Zakup nieruchomości od upadłego przedsiębiorcy a hipoteka
Zakładanie oddziału firmy we Włoszech
Kontrakt menedżerski – co powinien zawierać

Refakturowanie
Sposób określenia wartości zakupów związanych z usługami świadczonymi poza terytorium Polski
Dostawa z UE elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do montażu w kraju
Usługi elektroniczne świadczone przez podmioty zagraniczne na terytorium UE
Dotacja podmiotowa i przedmiotowa a prawo do obniżenia podatku należnego
Zaliczka w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz w eksporcie

Podatek dochodowy od osób prawnych

Umowa użyczenia w aspekcie podatkowym
Czy składki na ubezpieczenie OC członków zarządu stanowią koszt uzyskania przychodów
Skutki podatkowe umorzenia wierzytelności
Konsekwencje podatkowe użyczenia spółce lokalu przez wspólnika
Udział firmy w targach a koszty uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Amortyzacja według stawek indywidualnych
Kiedy zwrot wydatków pracownikowi będzie wolny od podatku dochodowego
Ulga na Internet
Podróże służbowe a podatek dochodowy (cz. 1)
Instalacja stałego łącza internetowego w miejscu zamieszkania a koszty
Korekta deklaracji na zaliczkę miesięczną od łącznej sumy dokonanych wypłat (PIT-4)
Czy odszkodowanie za nieterminowe oddanie robót budowlanych można uznać za koszt podatkowy
Jak zakwalifikować wydatek na urządzenia służące świadczeniu usług internetowych
Serwis Wydawniczy - Książki

Diety dla zleceniobiorcy
Dokumentacja ZUS przy pracy na urlopie wychowawczym
Zabezpieczenie należności z tytułu składek na wspólnej nieruchomości
Składanie dokumentów poświadczonych notarialnie przy ubieganiu się o emeryturę
Utrata prawa do renty okresowej a prawo do emerytury
Postępowanie w sprawach emerytur i rent podlegających koordynacji wspólnotowej
Z wokandy
Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Kara administracyjna
Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży nowego samochodu przez importera
Budowa sieci komputerowej
Biegły rewident w firmie
Ewidencja i rozliczanie dochodów w jednostkach budżetowych
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz