zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 17/2005
DATA WYDANIA: 2005-04-25
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Kontrola u przedsiębiorcy – praktyczne problemy
Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej w spółce jawnej
Skutki niedopełnienia obowiązku rozpowszechniania utworu
Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zastępstwo w trakcie kontroli
Z wokandy
Sformalizowana procedura wnoszenia skarg do sądu na decyzje organów podatkowych

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę
Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia
Z wokandy
Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Reklamacje i rabaty w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Termin odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży budynku postawionego na gruncie
Czy otrzymanie dotacji niestanowiącej obrotu powoduje obowiązek proporcjonalnego rozliczenia podatku
Protokół z kontroli a prawo do złożenia korekty zeznania
Rozliczenie podatku należnego w deklaracji za miesiąc poprzedni
Usługi na majątku ruchomym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Delegacje służbowe a koszty uzyskania przychodów osób prawnych
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji a koszty podatkowe
Kontrola w firmie

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy podczas zawieszenia kontroli podatkowej w firmie można złożyć korektę deklaracji
Konsekwencje podatkowe odpłatnego zbycia udziałów
Kradzież samochodu wraz z towarem a przychody i koszty podatkowe
Podróże służbowe a podatek dochodowy (cz. 2)
Dokumentowanie kosztów podróży służbowych w księdze
Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały
Serwis Wydawniczy - Książki

Błąd podstawowy w księgach rachunkowych
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w księgach rachunkowych
Zaliczka na badanie sprawozdania
Odpowiedzialność głównego księgowego za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Kontrola wewnętrzna

Spedycja i przewóz towarów
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja