zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 20/2005
DATA WYDANIA: 2005-05-16
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Gdy sąd administracyjny zwleka z rozstrzygnięciem sprawy
Jakie będą skutki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.
Udzielenie pełnomocnictwa – praktyczne wskazówki
Zbycie lokalu nabytego w drodze darowizny a utrata prawa do ulgi mieszkaniowej
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Transakcje łańcuchowe
Czy dostawa towaru dokonana poza terytorium Polski podlega VAT
Import usług ubezpieczeniowych
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej
Czy VAT naliczony od zakupu środków trwałych podlega odliczeniu
Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (cz. 1)
Faktura korygująca
Zwolnienie od VAT pośredników finansowych
Zaliczka w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Podatek dochodowy od osób prawnych

Użyczenie, wynajem czy aport lokalu przez udziałowca
Kiedy koszt powypadkowego remontu samochodu można zaliczyć do kosztów podatkowych
Czy wydatki poniesione na wstąpienie w prawa z umów najmu mogą stanowić jednorazowy koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia
Outsourcing a podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kiedy odszkodowanie będzie przychodem z działalności
Koszty przegranego procesu sądowego o odszkodowanie
Dotacje otrzymane w ramach programu SAPARD a koszty podatkowe
Jednorazowy odpis amortyzacyjny a podstawa naliczania amortyzacji metodą degresywną w latach następnych
Wierzytelności – konsekwencje podatkowe (cz. 2)
Przesunięcia towarów handlowych u prowadzących księgę

Kontrola dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku chorobowego
Czy zaległości wobec ZUS mogą być przedmiotem cywilnych transakcji
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop a podstawa wymiaru składek
Aktywacja usługi Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji w programie „Płatnik”
Składanie wniosków o emeryturę lub rentę w przykładach
Świadczenia przedemerytalne przyznawane przez ZUS

Środek trwały w leasingu operacyjnym
Dywidenda i zaliczki na dywidendę w spółce akcyjnej i spółce z o.o.
Ilość artykułów w wydaniu: 32
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz