zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 21/2005
DATA WYDANIA: 2005-05-23
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Ważność nabycia nieruchomości przy nieprawidłowości w księdze wieczystej
Odpowiedzialność za długi a wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki
Skutki dokonania czynności przez nieupoważnionego pełnomocnika
Pożyczki udzielone spółce z o.o. a obowiązek uiszczenia podatku i złożenia deklaracji PCC-1
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy a zawieszenie stosowania regulaminu wynagradzania
Urlop wypoczynkowy a zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego
Czy można żądać wypłaty zaległych świadczeń z ZFŚS
Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi
Współodpowiedzialność Skarbu Państwa wobec pracowników Służby Zdrowia
Przygotowanie zawodowe młodocianych

Rejestracja dla potrzeb VAT a uzyskanie prawa do odliczenia
Kaucja
Zwrot towaru w transakcji wewnątrzwspólnotowej
Refakturowanie usług na ruchomym majątku rzeczowym
Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (cz. 2)
Usługi zarządzania przedsiębiorstwem (usługi menedżerskie)
Opodatkowanie usług turystyki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kaucja a podatek dochodowy od osób prawnych
Czy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
Kiedy kaucja stanowi koszt uzyskania przychodów
Podatkowe konsekwencje podziału spółek

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Prezent dla pracownika opłacony po połowie
Umowy o dzieło z twórcami korzystającymi z praw autorskich a wysokość kosztów uzyskania przychodów
Nabycie i sprzedaż udziałów (akcji) objętych za aport
Kiedy zaewidencjonować w księdze fakturę za energię elektryczną
Zakup wyposażenia i towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności a koszty
Serwis Wydawniczy - Książki

Darowizny dla jednostek budżetowych
Import usługi reklamowej w księgach rachunkowych
Kapitał zakładowy w spółce z o.o. – ewidencja księgowa
Wynik finansowy i jego rozliczenie
Ilość artykułów w wydaniu: 32
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler