zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 16/2004
DATA WYDANIA: 2004-04-12
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Rządowy „Program uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych”
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas zastępstwa
Równoważny czas pracy zależnej od pory roku lub pogody
Nadpłata wynagrodzenia pracownikowi – jak pracodawca może odzyskać tę kwotę
Zaległy urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Nowe elementy w treści umów o pracę
Z wokandy
Wynagrodzenie urlopowe
Prawa i obowiązki pracodawców przy zatrudnianiu kobiet
Urlop na żądanie
Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ochronnym
Czy wypowiedzenia umowy o pracę można dokonać pocztą elektroniczną?

Opodatkowanie usług według nowej ustawy (cz. 2)
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Odpowiedzialność karna skarbowa podatnika VAT
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy wpłacie zaliczki na zakup lokalu
Postępowanie mediacyjne i uproszczone podatnika VAT
Jak ustalić obrót biura turystycznego
Możliwość ponownego wyboru zwolnienia z VAT
Przepisy przejściowe w nowej ustawie a przeznaczenie celne towarów
Czy od każdej zaliczki powstanie po 1 maja br. obowiązek podatkowy

informacja
Czy trzeba zaewidencjonować zasądzone wyrokiem odsetki
Obniżenie wartości należności
Ewidencjonowanie opakowań zwrotnych
Rachunek zysków i strat częścią sprawozdania finansowego

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Likwidacja środka trwałego w związku ze zmianą rodzaju działalności
Zmiana przeznaczenia inwestycji budowlanej
Czy urząd skarbowy ma prawo kwestionować wielkość przychodu z tytułu objęcia udziałów
Czy kaucja na rzecz Skarbu Państwa stanowi koszt uzyskania przychodu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym wynikające z nowej ustawy o VAT
Czy należy opodatkować zwrot kosztów dojazdów do pracy
Jak księgować artykuły kolekcjonerskie stanowiące towar handlowy
Zaniechanie poboru podatku od dochodów polskich obserwatorów w Parlamencie Europejskim
W jaki sposób opodatkować wynagrodzenia członków rady nadzorczej
Kiedy przysługuje prawo do podwyższonego limitu ulgi remontowej
W jaki sposób udokumentować transakcję dokonaną w Interneciekartą płatniczą
Rozliczenie roczne przy zawieszonej działalności gospodarczej
Opodatkowanie przychodów z umów zlecenia i o dzieło w świetle nowych przepisów
Serwis Wydawniczy. Książki
Jak udokumentować wydatki premiowane ulgą rehabilitacyjną
Czy w ramach ulgi na kształcenie można odliczyć wydatki na praktyki i obozy studenckie

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego a składki
Świadczenia rodzinne– nowe uregulowania
Kontrolowanie przez pracodawcę wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
Zmiany w zasadach losowania OFE
Ilość artykułów w wydaniu: 48
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz