zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 24/2005
DATA WYDANIA: 2005-06-13
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Rejestr dłużników niewypłacalnych – ujawnianie informacji o sytuacji przedsiębiorcy i jego zadłużeniu
Czy można zrzec się prawa do projektu budowlanego
Zezwolenie na nabycie psa rasy uznanej za niebezpieczną
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – kwalifikowalność wydatków
Nabycie nieruchomości wchodzącej w skład upadłego przedsiębiorstwa
Umowa merchandisingu jako sposób na zwiększenie sprzedaży towarów

Nowe środki transportu
Opodatkowanie importu usług
Co należy uwzględnić przy wyliczaniu proporcji
W jaki sposób należy złożyć oświadczenie o wyborze kwartalnej formy rozliczeń
Podstawa opodatkowania wpłaty za użytkowanie wieczyste
Błędy popełniane najczęściej przy wypełnianiu deklaracji INTRASTAT
Ulga na złe długi

Wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Forma nabycia i amortyzacja używanego jachtu
Kiedy koszty akwizycji ubezpieczeniowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
Dokumentacja podatkowa transakcji usługowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Sposób opodatkowania przy prowadzeniu różnych form działalności gospodarczej
Ubezpieczenie na wypadek choroby przedsiębiorcy a koszty
Odpłatne zbycie rzeczy objętych uprzednio remanentem likwidacyjnym
Opodatkowanie przychodów z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczoną w Irlandii
Usługi o charakterze niematerialnym jako koszt uzyskania przychodu
Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe podatnika i jego pracowników
Serwis Wydawniczy - Książki

Staż emerytalny przy umorzeniu zobowiązań wobec ZUS
Okres pobieranej renty a prawo do emerytury
Renta rodzinna po zmarłej żonie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zwrocie kosztów podróży zleceniobiorcy
Obowiązek korzystania z SDWI od 1 czerwca 2005 r. – komunikat ZUS
Postępowanie orzeczniczo-lekarskie w ZUS w sprawach podlegających koordynacji wspólnotowej
Z wokandy
Ustalanie prawa do świadczenia przedemerytalnego i jego wysokość

Odprawa emerytalna i upominek dla pracownika
Nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych
Prowadzenie ewidencji księgowej przez stowarzyszenie
Przejście z degresywnej metody amortyzacji na metodę liniową
Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych i innych podmiotach
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz