zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 25/2005
DATA WYDANIA: 2005-06-20
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Rola inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym
Czy istnieje prawo zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia
Przekształcenie „firmy małżeńskiej” w spółkę cywilną a obowiązek podatkowy z tytułu pcc
Wprowadzenie na terytorium Polski produktów w opakowaniach a obowiązek uiszczenia opłaty produktowej

Rozwiązanie umowy o pracę wysłane pocztą
Przywrócenie do pracy wyrokiem sądu
Praca w godzinach nadliczbowych głównej księgowej
Z wokandy
Urlopy wypoczynkowe w 2005 r. (cz. 2)

Odliczenie podatku naliczonego od nabywanych pojazdów samochodowych
Usługi związane z ochroną środowiska
Miejsce prowadzenia działalności a podatek od towarów i usług
Konsekwencje zmiany współczynnika proporcji sprzedaży dla częściowych odliczeń podatku
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – miejsce świadczenia
Odliczenie VAT związanego z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wykupione ubezpieczenia a koszty uzyskania przychodów
Nabycie kolejnej wersji programu komputerowego użytkowanego przez spółkę
Konsekwencje podatkowe niedochowania formy czynności przewidzianej w ustawie – Prawo ochrony środowiska
Czy wydatki związane z podwyższeniem kapitału stanowią koszt uzyskania przychodów
Opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego – kosztem uzyskania przychodu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczenie umów zlecenia przy świadczeniu usług reklamowych za granicą
Użyczenie środka trwałego a obowiązek wykazania przychodu z działalności
Korekta VAT naliczonego a przychody i koszty w podatku dochodowym
Amortyzacja obiektów pomocniczych
Korekta przychodów w księdze
Serwis Wydawniczy - Książki

Budowa oczyszczalni ścieków w księgach rachunkowych
Kary za odstąpienie od umowy
Straty nadzwyczajne spowodowane pożarem
Rok podatkowy i sprawozdanie finansowe spółki z o.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Ilość artykułów w wydaniu: 31
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz