zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 27/2005
DATA WYDANIA: 2005-07-04
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wypłata odszkodowania a kwestia ubezpieczenia samochodu stanowiącego własność osoby trzeciej
Czy można swobodnie wprowadzać zmiany do projektu architektonicznego
Ugoda dotycząca ratalnej spłaty zaległych zobowiązań
Zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) NIP wspólników spółki cywilnej
Weksel trasowany w obrocie gospodarczym – cz. 2

Urlop na żądanie
Telepraca a obowiązek pracodawcy w zakresie BHP
Zwolnienie dyscyplinarne pracownika wykonującego zlecenie w czasie godzin pracy
Samowolne skrócenie okresu niezdolności do pracy
Z wokandy
Przepisy BHP – zmiany od 1 lipca 2005 r.

Strata w środkach obrotowych a obowiązek korekty podatku naliczonego
Czy cesja umowy leasingu powoduje utratę prawa do odliczania VAT
Zaniżenie podatku należnego
Opodatkowanie usług uszlachetniania czynnego
Czy zbycie wierzytelności własnych podlega VAT
Czy przekazanie towarów z ZFŚS podlega VAT
Opodatkowanie czynności wykonywanych na zlecenie sądu
Obrót wierzytelnościami
Optymalizacja podatkowa przy sprzedaży towarów używanych (cz. 2)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wybrane aspekty podatkowe, związane z przystąpieniem spółki do przetargu
Koszty ogłaszania sprawozdań finansowych
Moment powstania przychodu z tytułu dostaw energii cieplnej
Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego
Leasing operacyjny a certyfikat rezydencji
Certyfikat rezydencji – czym jest i kiedy jest potrzebny

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Prowadzenie firmy rodzinnej a kwestie podatkowe
Jak liczyć koszty w spółce cywilnej
Kontynuowanie przez żonę działalności gospodarczej prowadzonej przez zmarłego męża
Serwis Wydawniczy - Książki

Wymiana maszyny produkcyjnej w ramach gwarancji
Odpisy aktualizujące wyroby gotowe
Zakup paliwa do samochodu ciężarowego w państwie Unii Europejskiej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Aktualizacja wartości obligacji dostępnych do sprzedaży
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler