zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 28-29/2005
DATA WYDANIA: 2005-07-11
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Sponsoring jako forma rozpowszechnienia wizerunku firmy
Procedura oraz skutki zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym
Umowa sprzedaży licencji na użytkowanie programu komputerowego a pcc
Opodatkowanie samochodu a zmiana miejsca zamieszkania obywatela UE
Powstanie i organizacja spółki europejskiej
Jak prawidłowo naliczyć odsetki od zaległości podatkowych

Czy kierownik sklepu ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Rozwiązanie umowy o pracę w czasie urlopu pracownika
Brak możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego a prawo do ekwiwalentu
Ochrona wynagrodzenia pracownika tymczasowego przed nieusprawiedliwionym zaniżeniem
Praca w niedziele i święta – stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy
Z wokandy
Dochodzenie należności pracowniczych w trybie nakazowym

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna
Rozliczenie VAT przez podmiot nieuprawniony
Czy opłaty wnoszone przez członków wspólnoty mieszkaniowej podlegają VAT
Opodatkowanie usług taksówkowych
Czy sponsoring podlega VAT
Opodatkowanie opłat za nielegalny pobór energii
Informacje podsumowujące VAT UE

Podatek dochodowy od osób prawnych

Sponsoring a podatek dochodowy od osób prawnych
Ulepszenie przedmiotu najmu przez wynajmującego – zwrot wydatków
Czy dopłaty w gotówce są przychodem z udziału w zyskach osób prawnych
Jakie konsekwencje w zakresie podatku dochodowego wywołuje sponsoring koncertu organizowanego przez zagraniczny instytut
Czy ulotki promocyjne i katalogi stanowią koszt reklamy publicznej, czy niepublicznej
Jak zakwalifikować wydatki poniesione w związku z zorganizowaną konferencją prasową

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Sponsoring – aspekty podatkowe
Wprowadzenie lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych firmy
Świadczenia na rzecz pracowników
Czy kary umowne z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad stanowią koszt
Opodatkowanie usług turystycznych

Wszczęcie postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
Okres pobierania renty chorobowej – okresem nieskładkowym
Wzór wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
Działalność gospodarcza na urlopie macierzyńskim a składki
Korzyści majątkowe uzyskane w związku z umową sponsoringu a podstawa wymiaru składek
Prawidłowe wystawienie druku ZUS RMUA
Ekwiwalent pieniężny dla zleceniobiorcy a podstawa wymiaru składek
Opieka nad chorym członkiem rodziny a staż rentowy
Z wokandy
Zmiana danych upoważnienia w systemie SDWI dla innych osób lub podmiotów do występowania w imieniu płatnika
Dodatek pieniężny – nowe rozwiązania prawne

Sponsoring w księgach rachunkowych
Darowizna pieniężna w księgach rachunkowych
Ujęcie księgowe odpadów produkcyjnych
Sprzedaż premiowa
Domena internetowa – reklama czy wartość niematerialna i prawna
Odpisy aktualizujące wartość należności spornych
Ilość artykułów w wydaniu: 48
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz