zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 22/2004
DATA WYDANIA: 2004-05-24
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umów leasingu
Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej
Kiedy umowy zlecenia i o dzieło podlegają opodatkowaniu VAT
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usługRozporzĄdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym
Kiedy nie można korzystać ze zwolnienia podmiotowego

Jak prawidłowo czytać informacje zawarte w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa (cz. 2)
Informacja
Ewidencja ustaleń pokontrolnych
Odsetki dochodzone na drodze sądowej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zatrzymanie zysku w spółce – aspekty prawnopodatkowe
Umowy cywilnoprawne w kosztach osoby prawnej
Adaptacja lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej
Czy składnik wyposażenia zostawiony przez najemcę w lokalu spółki stanowi dla niej przychód

Wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości przewyższającej wartość nominalną objętych w zamian udziałów
Delegowanie pracowników w UE
Zwalczanie piractwa i podróbek w UE
Zróżnicowanie wysokości akcyzy a dyskryminacja importowanej energii
Zasady funkcjonowania składów akcyzowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy wydatek na sprzęt domowy może być kosztem firmy
Ewidencjonowanie umów zlecenia i o dzieło
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
W jaki sposób opodatkować przychody menedżerów
Kiedy wspólnik spółki cywilnej traci prawo do podatku liniowego
Czy sprzedaż gruntów należących do majątku spółki stanowi przychód z działalności gospodarczej
Serwis Wydawniczy. Książki
Zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (cz. 2)
Dokumentacja przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne – wyjaśnienia MGPiPS
Studia zaoczne – okresem nieskładkowym
Czy można przystąpić do towarzystwa emerytalnego
Pierwszy rok pracy pracownika a obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy
Praca w Niemczech a staż emerytalny
Zatrudnienie w spółce małżonka wspólnika spółki cywilnej a obowiązek ubezpieczeń
Z wokandy
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny