zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 38/2005
DATA WYDANIA: 2005-09-26
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Lista dłużników na własnej stronie internetowej
Komu przysługuje prawo przeglądania ksiąg wieczystych
Pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym
Akredytywa jako forma zabezpieczenia zapłaty w transakcjach zagranicznych
Łączne działanie prokurenta z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem
Zmiana w kodeksie cywilnym – odsetki maksymalne
Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Czy zwrot nakładów poniesionych na ulepszenie cudzej własności podlega VAT
Termin i miejsce wykonania usługi na ruchomym majątku rzeczowym
Czy potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest zawsze konieczne
Wniesienie majątku przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
Odliczenie podatku naliczonego od towarów i usług nabytych do ulepszenia środka trwałego
Termin zwrotu VAT naliczonego w związku z nabyciem gruntów
Zamiana nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Transakcje barterowe w VAT

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zwrot kosztów transportu w związku ze sprzedażą wadliwych towarów
Czy w związku z przesunięciem terminu wypłaty dywidendy nie powstanie nieodpłatne świadczenie?
Wartość firmy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczanie kosztów w czasie metodą kasową i memoriałową
Koszty bieżące inwestycji jako koszty wytworzenia
Czy wartość bonów towarowych wydanych w ramach programów motywacyjnych pracownikom jest opodatkowana ryczałtem
Kaucja zwrotna jako zabezpieczenie wykonania przyszłej umowy a przychód podatkowy

Świadczenia chorobowe – nowe wymogi dokumentacyjne
Nowe zasady wypełniania dokumentu do rozliczeń z ZUS
Układ ratalny z ZUS
Ubezpieczenie dorabiającego emeryta i rencisty
Fundusz Pracy – składki, przeznaczenie

Skonto od zagranicznego kontrahenta
Premia – dokumentacja i ewidencjonowanie
Bonifikata wynikająca z faktury korygującej zaliczona na poczet przyszłych dostaw
Rabat na pokrycie napraw gwarancyjnych w księgach rachunkowych
Ilość artykułów w wydaniu: 31
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz